Nyheter

Skogsholm vil ha samarbeid om bil og miljø

Publiseringsdato: 12. november, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

Samferdselsminister Torild Skogsholm fra Venstre sier i en pressemelding at hun vil samarbeide med bilbransjen om null- og lavutslippsbiler.

Samferdselsministeren sier i pressemeldingen at hun ønsker å drøfte med bilimportører og -forhandlere hvordan bilbransjen i Norge kan bidra til en utvikling med mer bruk av biler med svært lite utslipp av miljøskadelige stoffer. Bellona mener dette er et gledelig initiativ fra ministerens side. Vi håper samtidig at samtalene ikke bare vil dreie seg om lavere nybil-priser. Da tilføres i såfall lite nytt fra bilbransjen.


Skogsholm vil også ha utredet miljøvirkningene av å innføre Californiakrav i Norge. Californiakravene krever at en lav prosentandel av nybilsalget skal være nullutslippsbiler, mens en større del er lavutslippsbiler. Bellona har lenge ment at dette er regler som er teknologifremmende.


Som et tredje punkt vil departementet sette ned en ekspertutvalg i løpet av høsten. Utvalget vil se på hvordan Norge best kan bidra til å fremskynde den internasjonale utviklingen av null-utslippsteknologi i transportsektoren. Diskusjonene her blir spennende og vi håper det kommer frem kreative løsninger.