Nyheter

Skarp Skogsholm fikk fart i saken

Når elbilene får adgang til kollektivfeltene vil kanskje de nye skiltene se slik ut? Skogsholm har gitt ordre om at skilt skal produseres parallelt med høringsrunden.

Publiseringsdato: 24. februar, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Samferdselsministeren ønsket i høst å gi elbilene adgang til kollektivfeltene. I Vegdirektoratet ble imidlertid saken lagt langt ned i bunken. Nå har en bestemt Skogsholm sørget for fortgang i prosessen.

Samferdselsdepartementet ønsket i høst å sette i gang et prøveprosjekt der målet var å se om det er hensiktsmessig å gi elbiler adgang til kollektivfeltet – et prosjekt som ville være med å fremme elbilenes innpass på markedet.

Det har vært stille omkring forslaget en stund, og noen elbilister er blitt bøtelagt fordi de trodde reglene gjaldt allerede. De var imidlertid litt tidlig ute. Planen var å sette i gang prøveprosjekt fra 1. mars.

Skogsholm forlangte fortgang
Imidlertid møtte prosjektet motstand i Vegdirektoratet som plutselig ikke ønsket å sette i gang før første oktober. Dette har trolig gjort samferdselsminister Skogsholm en smule irritert, og i et skarpt brev ber hun Vegdirektoratet om å tråkke gassen i bånn.

Vegdirektoratet har nå kastet seg rundt og fått saken på høring i løpet av få dager. Fristen for innspill er satt til 26. mars. Skogsholm har forlangt å få presentert et forslag på sitt bord før 1.april, og videre at det praktiske skal klargjøres slik at forsøket kan settes i gang så fort som mulig etter dette.

Midten av april
Statens vegvesen har foreslått følgende strekninger til å være med på forsøket:

  • E 18 Mosseveien i Oslo
  • E 18 (Lysaker- Festningstunnelen) i Oslo
  • Bygdøy Allé (frå E 18 via Skøyen til Solli plass) i Oslo
  • E 39 Inndalsveien i Bergen
  • Rv 509 Madlaveien i Stavanger
  • Rv 44 (Hillevågsveien og Lagårdsvegen) i Stavanger

Dette er imidlertid kun forslag og høringsrunden kan føre til endringer. Se etter skilt på din strekning i midten av april.