Nyheter

Stabil piggdekkandel

Publiseringsdato: 4. april, 2003

Skrevet av: Glenn Hansen

En undersøkelse lagt frem av Statens vegvesen viser at i Oslo og Trondheim velger stadig flere piggfrie vinterdekk. I Bergen, Stavanger og Drammen går salget derimot ned.

 

 

 

I Oslo og Stavanger har man etterhvert opparbeidet seg en ganske høy og stabil piggfriandel. I Trondheim derimot, har ikke to år med piggdekkgebyr hatt den effekten man har sett for seg. I Drammen og Bergen har det vært en nedgang i bruken av piggfrie vinterdekk blant tunge kjøretøyer, i følge Pål Rosland i Statens vegvesen.

Stadig flere velger piggfritt
En stadig større andel av nyregistrerte biler velger piggfrie vinterdekk. Fremdeles er menn totalt sett flinkere til å bruke piggfrie vinterdekk enn kvinner. I de byene som ikke har gebyr på bruk av piggdekk har drosjenæringen etter en lengere periode med bruk av piggfrie vinterdekk, til en viss grad gått over til å bruke piggdekk igjen.

Piggfriandelen i Stavanger og har Bergen har i perioden 1999 til 2000 holdt seg noenlunde stabil på rundt 70 prosent. Andelen i Drammen har vært på omkring 55 prosent og i Trondheim nesten 60 prosent, som er mindre enn forventet. Når gebyr på piggdekk ble innført i Oslo økte piggfriandelen til 80 prosent i løpet av to år, for så å stabilisere seg på ca. 70 prosent da gebyrordningen ble avviklet sommeren 2001. Statens vegvesen er ikke fornøyd. –Målet er ikke nådd, slår de fast.