Nyheter

Ny propelltype sparer drivstoff

Publiseringsdato: 2. mai, 2003

Skrevet av: Glenn Hansen

Ny programvare utviklet i Danmark gjør det mulig å bygge mer effektive skipspropeller. Med små ”vinger” på spissen av propellen kan skipet redusere sitt forbruk av drivstoff med fire prosent.

VX Corp. i Wales har klart å omsette den danske sivilingeniøren Jens Kappels idéer og modeller til virkelighet. En prototype er bygget i full skala hos Stone Manganese Marine (SMM) .Propellens utforming gjør at de små ”vingene” ved spissen av bladet reduserer strømningstapet kraftig som igjen fører til reduksjon i drivstofforbruket. Teknikken har lenge vært kjent på fly, men overføringen fra dette til vann og propeller som roterer sakte har vist seg å være en stor utfordring.

Hver enkelt propell blir utformet nøyaktig og tilpasset det skipet den skal drive, og hele bladets overflate er matematisk bestemt. Profilvariasjonen på bladet fra rot til spiss må være eksakt riktig, og det må være praktisk mulig å overføre data fra modell til støpeform. Etterarbeidet skjer med en slipe-/pusserobot.

Når en propell skal bygges blir skipets hydrodynamiske data satt inn i en propelldatabank som fungerer som en formelsamling. SMMs programvare utformer ut fra dette den riktige propellen.

Totalt bruker handelsflåter over hele verden årlig omkring 160 millioner tonn drivstoff (bunkersolje). Ifølge SMM ville det årlige forbruket synke med fire prosent om alle gikk over til Kappelpropell. Det vil si en reduksjon på 6,4 millioner tonn.