Nyheter

– Transportplanen hindrer ikke økte utslipp

Topic_Ingressimage_Biler-1..Jpg

Publiseringsdato: 13. mars, 2009

Skrevet av: 3912

Regjeringen har i dag lagt fram sin stortingsmelding Nasjonal transportplan. Bellona mener det er mye bra på tog og kollektivtransport, men peker på at summen av regjeringens totale samferdselspolitikk gir kraftig økning i klimagassutslipp. Bellona etterlyser derfor en plan for mer miljøvennlige biler, og kraftige kollektivpakker for storbyene.

– Vi trenger en radikal omlegging av bilparken, og en omlegging av bilavgiftssystemet, slik at de til enhver tid mest miljøvennlige bilene blir vinnerne i avgiftssystemet, sier Holm.

Han roser regjeringen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) for dens satsing på utbygging av tog og kollektivtransport. Regjeringen snakker om pisk og gulrot for å skape en bedre og mer miljøvennlig transportsektor. Uten å ta fram pisken, mener Holm de ikke vil lykkes.

– Endringene vil ikke monne, så lenge man ikke innfører strengere avgifter på det man ikke ønsker, som en rushtidsavgift, sier Holm.

Rushtidsavgift

Holm understreker at en rushtidsavgift sammen med satsing på kollektivtransport, vil gjøre arbeidsveien for de mange som i dag står i kø enklere, billigere og mer komfortabel.

– Men virkemidlene for å få til restriktive tiltak i byområdene, som rushtidsavgift, er overlatt til kommunene. Det eneste virkemiddelet disse har, er en belønningsordning på 600 millioner kroner, som i denne sammenhengen er lommerusk. Dermed vil vi fortsatt være avhengig av lokalpolitiske strømninger, påpeker Holm.

Regjeringen legger opp til et utslippskutt på 2,5 – 4 millioner tonn, som lovet i klimaforliket. Holm roser dem for å holde et ambisiøst nivå, men peker på at uten en strengere avgiftsbelegging, vil ikke politikken lykkes.