Nyheter

Lavere NOX-utslipp med landstrøm

Publiseringsdato: 10. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Det kan bli kjøreforbud for dieselbiler i Oslo på de mest forurensede vinterdagene, melder Østlandssendingen i dag. Oslo Bystyres forslag til tiltak for å redusere NOX-utslippene, er nå sendt til politisk behandling. Samtidig lanseres i dag et banebrytende tiltak som vil redusere NOX-utslippene til Oslolufta: Landstrøm til skip.

– Når skip som ligger til kai får strøm fra land, fremfor dieseldrevne kraftverk ombord, reduseres utslippene av blant annet NOX betydelig, sier Sigurd Enge, rådgiver for marin forvaltning.

I dag lanseres Norges første landstrømanlegg på Hjortneskaia i Oslo. Color Magic er første skip ut. Neste år følger Color Fantasy etter. Når begge skip får strøm fra land, reduseres NOX-utslippene med 50 tonn årlig. I tillegg reduseres CO2-utslippene med 3000 tonn, og SOX og partikler med 0,75 tonn. Det tilsvarer utslippene fra 1700 personbiler.

– Oslo har i dag tatt et viktig skritt videre mot bedre luftkvalitet i Oslo, sier Enge.

Bellona har vært sentral i arbeidet med å realisere landstrømprosjektet.