Nyheter

Krever mer penger til Transnova

Jo Straube

Publiseringsdato: 8. oktober, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellona er skuffet over at regjeringen ikke øker midlene til Transnovas arbeid for klimavennlig omlegging av transportsektoren. Samtidig er miljøstiftelsen glad for omleggingen av engangsavgiftene for nybiler.

Noe dårlig, noe bra – det er Bellonas dom over statsbudsjettet når det gjelder samferdsel.

Fagrådgiver Martin Hviid Nilsen gleder seg over at avgiftene på nye biler tar enda et skritt i riktig retning.

– Bilavgiftene skal nå i enda større grad styres av hvor mye forurensing som kommer ut av eksosrøret. De mest miljøriktige bilene får lavere engangsavgift sammenlignet med de dårlige, forklarer han.

Dette gjør det mer lønnsomt å velge de mer miljøvennlige alternativene, noe som letter overgangen til et lavutslippssamfunn.

–  Likevel: Her kunne regjeringen klart ha gått enda et skritt lenger for å virkelig sørge for at de bilene med lavest utslipp er de som kommer på veiene fremover.

–  Nedslående

Mest skuffet er Bellona når vi kommer til bevilgningene til Transnova.

I Klimameldinga var det lovet at bevilgningene til deres arbeid skal økes gradvis. Det skjer ikke i 2013-budsjettet.

–              Det er nedslående å se at Transnova ikke har fått en reell økning i budsjettene sine. I tiden fremover, med stadig flere elbiler på veiene som skal kjøre stadig lenger, vil det trenges omfattende investeringer i ny infrastruktur. Transnova spiller en sentral rolle på utbygging av ladeinfrastruktur og på andre områder for å kutte utslippene fra transportnæringen, sier Hviid Nilsen.

Venter på Nasjonal transportplan

Når det gjelder belønningsordningen for kollektivtrafikk, følger regjeringen opp lovnadene fra klimaforliket.

– Det er bra med mer penger her, men statsbudsjettet for 2013 leverer likevel ingenting nytt på dette punktet, kommenterer transportrådgiveren i Bellona.

Bevilgningene til jernbane øker med 15 prosent fra fjorårets budsjett.

–   Det er selvfølgelig gledelig. Nå venter vi i spenning på fremleggelsen neste år av en ny Nasjonal transportplan (NTP) og på fremdriftsplanene for utbygging av blant annet Intercity-triangelet (Halden-Oslo-Lillehammer-Skien).

 

 

Kontaktpersoner for pressen:
Martin Hviid Nilsen: 93877418, martin@bellona.no