Nyheter

Pressemelding: Riksrevisjonen slakter norsk kystforvaltning

Sigurd Enge
Sigurd Enge
Bellona

Publiseringsdato: 22. mai, 2014

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Riksrevisjonen overleverte i dag en undersøkelse til Stortinget som viser at godstransport til sjøs taper andeler til veitransport.

– Riksrevisjonens undersøkelse feller en knusende dom over kystforvaltningens arbeid og viser en total mangel på samhandling for å kunne oppnå Stortingets mål om økt godstransport til sjøs, sier Bellona-rådgiver Sigurd Enge.

Dokument 3:8 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs viser at andelen innenlands godstransport til sjøs har vært synkende de siste fem årene. Dette til tross for målet om at godsveksten skal flyttes fra land til sjø for å redusere problemer knyttet til miljø, areal og trafikksikkerhet.

– Visjoner om å flytte gods fra vei til sjø er tverrpolitiske visjoner som i en årrekke har blitt pulverisert grunnet uklar ansvarsfordeling og eierskap til måloppnåelse mellom ulike departementer. Det er mange statsråder de siste ti årene som har et ansvar for Riksrevisjonens sterke kritikk, sier Enge.

Han mener det nå er på høy tid at alt ansvar for å lage et helhetlig system for god styring og måloppnåelse av godstrafikk fra vei til sjø ligger under ett departement.

– Det er positivt at det er forsøkt ryddet opp i tidligere uklare ansvarsstrukturer. Bellona forventer at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som har ansvaret for kystforvaltningen, nå umiddelbart setter i gang konkrete samhandlingstiltak som tar Riksrevisjonens kritikk på alvor, sier Enge.

– Vi er mange som er utålmodige når det gjelder å øke andelen av godstransport til sjøs. Dette er god og riktig miljøpolitikk, sier Enge.

– Sjøfrakt må kunne konkurrere med trailertrafikk
Bellona-rådgiveren er klar på at sjøfraktens konkurransekraft er nødt til å styrkes raskt.

– Jeg anbefaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han så raskt som mulig setter seg ned med sin partileder, finansminister Siv Jensen, for å endre nærskipsfartens avgiftsstruktur. I dag er det hele 27 ulike avgifter. Nærskipsflåten skal kunne konkurrere med utenlandske trailere med lav standard og billig arbeidskraft som kjører avgiftsfritt, sier Enge.

Bellona er også opptatt av at norske havner er en viktig brikke når det gjelder å snu den negative trenden Riksrevisjonen peker på.

– Mange norske havner er små kommunale foretak som ikke leverer gode nok tjenester per i dag. Solvik-Olsen må ta med seg både pisk og gulrøtter når han nå forhåpentligvis legger ut på en turné for å ruste opp norske havner for det vi håper er en kommende revolusjon med godstrafikk fra vei til sjø, sier Enge.

Han er også klar på at Samferdselsdepartementet må tilrettelegge for en fornyelse av nærskipsflåten.

– Skal vi lykkes med å få godstrafikk fra vei til sjø er vi nødt til å satse på nye teknologier og smarte løsninger. I dag har vi dessverre en aldrende nærskipsflåte, der 40 % av båtene er eldre enn 30 år-Bellona forventer at Samferdselsdepartementet etter Riksrevisjonens kritikk nå setter seg ned med rederne, verftene og leverandørene for å finne smarte løsninger for å fornye flåten, avslutter Sigurd Enge.