Nyheter

«Ren» diesel slaktes: Oser verre enn bensin, får store fordeler

Volkswagen

Publiseringsdato: 20. september, 2017

Skrevet av: Bellona

To år etter at Volkswagen ble tatt for omfattende utslippsjuks, viser en ny rapport at dieselbiler enda er verre for både helsa og miljøet enn man har trodd.

I disse dager er det to år siden Volkswagen ble tatt for omfattende juks med utslippstall; etter hvert viste det seg at en rekke bilprodusenter hadde fusket for å pynte på utslippene fra dieselbilene sine.
De holdt seg tilsynelatende innenfor lovlige grenser. Virkeligheten viste noe annet.

diesel engine exploded view Ikke så ren som man har trodd: Selv nyere dieselmotorer forurenser mer enn bensinmotorer om man regner inn hele livsløpet, hevder rapporten fra T&E. Credit: Volkswagen

Verre enn vi visste

To år etter «Dieselgate» publiserer European Federation for Transport and Environment (gjerne kalt Transport & Environment eller bare T&E) en rapport som viser at dieselbiler er enda verre enn sitt allerede dårlige rykte. De har tatt for seg hele livsløpet til ulike diesel- og bensinbiler:

  • Dieselbiler har 9,3 prosent større utslipp av CO2 enn bensinbiler, ikke betydelig lavere slik det har vært hevdet
  • Innblanding av biodiesel hjelper ikke.
  • At dieselmotorer forurenser mer enn bensinmotorer har vært kjent lenge: 22 ganger mer partikler og 4 ganger mer NOx.
  • Lavere drivstoffavgift påfører europeiske land inntektstap på 32 milliardeer euro (ca 300 milliarder kroner.
  • Dieselbiler bygges mer robuste; det bidrar til høyere utslipp også i produksjonen.
  • I tillegg kjøres de lenger, muligens fordi folk med større transportbehov ofte har valgt diesel.
  • Utslipp får skylden for 68.000 dødsfall i Europa de siste to årene.

Diesel verre enn bensin Credit: T&E

Diesel Europa Europa er en diesel-øy i verden. 70 prosent av verdens person- og varebiler ruller på veiene her. Credit: Ill: T&E

Tviholder på diesel

Avgiftsfordelene har ført til stort salg av dieselbiler, mest i Europa: 70 prosent av alle verdens dieseldrevne person- og varebiler selges her. I andre områder er gass og alkohol mer utbredt, i tillegg til bensin. Og andelen dieselbiler her forventes å øke fordi salget ellers i verden trolig vil erstattes av blant annet el.

Samtidig snakker europeisk bilindustri varmt for diesel.

– De har gjort enorme investeringer i teknologien. Selv om den er utdatert, ønsker de å selge mest mulig, sier rådgiver for transport og energi ved Bellonas Brüssel-kontor, Teodora Seramifova. Selv om dieselmotorene er blitt mye bedre gjennom Euro 6-standarden, mener hun diesel er en blindvei.

Teodora Serafimova Teodora Serafimova Photo:

– Grønnvasker diesel, taper på sikt

– I stedet for å tviholde på og «grønnvaske» diesel, burde de heller satse på miljøvennlig teknologi, som el, mener hun. Grønnvaskingen handler om det nye, syntetiske drivstoffet, såkalte «blue crude»-basert diesel som bilindustrien arbeider med å utvikle.

– Det er slett ikke klimanøytralt. Bilindustrilobbyen forsøker å få klassifisert det som klimanøytralt, men slikt drivstoff baseres mye på fossil CO2 og vil forurense like mye som fossilt drivstoff. Hun forklarer at produksjonen krever mye strøm, totalt fem ganger mer enn om man hadde brukt strømmen direkte på en el-bil.

– Dette bremser utvikling av mer fremtidsrettet teknologi og betyr at bilindustrien gradvis mister konkurranseevne. De havner bakpå sammenliknet med andre som bygger mer fremtidsrettede kjøretøy.

Dieselbiler ble lenge ansett som mer miljøvennlige enn bensinbiler på grunn av lavere CO2-utslipp og fordi de var mer energieffektive. Dette og aktive lobbyister var viktige for at diesel fikk lavere avgifter.

Transportøkonomisk institutt har flere innvendinger mot rapporten.
Les mer i Teknisk ukeblad…