Media

diesel engine exploded view

Ikke så ren som man har trodd: Selv nyere dieselmotorer forurenser mer enn bensinmotorer om man regner inn hele livsløpet, hevder rapporten fra T&E.

vw diesel engine exploded view

vw diesel engine exploded view