Media

syntetisk drivstoff

Produksjonsprosess for syntetisk drivstoff basert på fossilt CO2. Fossilt karbon fremstilles fra geosfæren i form av kull, olje eller gass. Når fossilt karbon forbrennes dannes fossilt CO2 som kan benyttes til å fremstille syntetisk drivstoff. Når drivstoffet til slutt forbrennes slippes CO2 ut i atmosfæren. CCU basert på fossilt karbon er derfor lineært, ikke sirkulært, da utslippet kun utsettes midlertidig.