Nyheter

– Syntetisk drivstoff er klimasvindel

Bruk av CO2 til drivstoff er bare en kortvarig utsettelse av utslipp.
Bruk av CO2 til drivstoff er bare en kortvarig utsettelse av utslipp.
veeterzy via Unsplash

Publiseringsdato: 5. mai, 2021

Skrevet av: Eivind Berstad

I en ny rapport tar Bellona et oppgjør med misvisende informasjon om klimanytten av syntetisk drivstoff – en kostbar blindgate i klimakampen.

Rapporten har tittelen Problemer med karbonfangst og bruk (CCU), og avslører at «syntetisk drivstoff» ikke er så miljøvennlig som aktørene i bransjen hevder.

Hovedproblemet er at virksomheter som Nordic Electrofuel og Norsk e-fuel, samt de «grønne» metanolprosjektene ved Finnfjord og Mo Industripark kommuniserer feilaktig om sin klimapåvirkning.

Christian-Eriksen-utslippsfrie-byggeplasser-Magasin.portrait Christian Eriksen Fagsjef i Bellona Credit: Fredrik Naumann/Felix Features

– Når man dykker ned i detaljene forsvinner det meste av grønnskjær. Vi forsøker å klargjøre den reelle påvirkningen denne type drivstoff har for klima, sier Christian Eriksen som er fagsjef i Bellona.

Hva er egentlig syntetisk drivstoff?

Syntetisk drivstoff  dumper store mengder CO2 i atmosfæren når det brukes i en motor, akkurat som vanlig bensin. Forskjellen er hvordan det produseres. Vanlig bensin produseres fra olje, mens syntetisk drivstoff produseres ved å gjøre om karbondioksid og hydrogen til drivstoff.

Denne prosessen er ekstremt energikrevende, fordi det i praksis er en reversering av forbrenningsreaksjonen. Dersom norske fly skal bruke syntetisk drivstoff vil det kreve omtrent 26 TWh – eller utbygging av 20003000 vindturbiner. Til sammenligning har Norge i dag ca 1100 vindturbiner.

Dersom vi skal bruke så mye strøm til å produsere drivstoff må det ha en god klimaeffekt – det må bidra til å redusere klimagassutslippene. Men alle kjente prosjekter under planlegging og utbygging skal bruke CO2 fra industrien. Det vil si at de skal bruke fossil CO2 som til slutt ender opp i atmosfæren. Dette er ikke et «klimanøytralt» drivstoff, som bransjen hevder, men en fortsettelse av dagens praksis som ikke er bærekraftig. Produksjonsprosessen av syntetisk drivstoff er vist i figuren under.

syntetisk drivstoff Produksjonsprosess for syntetisk drivstoff basert på fossilt CO2. Fossilt karbon fremstilles fra geosfæren i form av kull, olje eller gass. Når fossilt karbon forbrennes dannes fossilt CO2 som kan benyttes til å fremstille syntetisk drivstoff. Når drivstoffet til slutt forbrennes slippes CO2 ut i atmosfæren. CCU basert på fossilt karbon er derfor lineært, ikke sirkulært, da utslippet kun utsettes midlertidig. Credit: Bellona Europa (2016)

Eivind Berstad Seniorrådgiver Eivind Berstad Photo: - Credit: Bellona

–Bruk av CO2 er lærebok-eksempelet på grønnvasking: Man blander fossil CO2 med store mengder (grønn) strøm og kaller produktet «fornybart». Her kommuniserer virksomhetene feilaktig om sin klimapåvirkning. Dette er klimasvindel, sier seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona.