Nyheter

– Syntetisk drivstoff er klimasvindel

Bruk av CO2 til drivstoff er bare en kortvarig utsettelse av utslipp.
Bruk av CO2 til drivstoff er bare en kortvarig utsettelse av utslipp.

Publiseringsdato: 5. mai, 2021

Skrevet av: Eivind Berstad

I en ny rapport tar Bellona et oppgjør med misvisende informasjon om klimanytten av syntetisk drivstoff – en kostbar blindgate i klimakampen.

Rapporten har tittelen Problemer med karbonfangst og bruk (CCU), og avslører at «syntetisk drivstoff» ikke er så miljøvennlig som aktørene i bransjen hevder.

Hovedproblemet er at virksomheter som Nordic Electrofuel og Norsk e-fuel, samt de «grønne» metanolprosjektene ved Finnfjord og Mo Industripark kommuniserer feilaktig om sin klimapåvirkning.

– Når man dykker ned i detaljene forsvinner det meste av grønnskjær. Vi forsøker å klargjøre den reelle påvirkningen denne type drivstoff har for klima, sier Christian Eriksen som er fagsjef i Bellona.

Hva er egentlig syntetisk drivstoff?

Syntetisk drivstoff  dumper store mengder CO2 i atmosfæren når det brukes i en motor, akkurat som vanlig bensin. Forskjellen er hvordan det produseres. Vanlig bensin produseres fra olje, mens syntetisk drivstoff produseres ved å gjøre om karbondioksid og hydrogen til drivstoff.

Denne prosessen er ekstremt energikrevende, fordi det i praksis er en reversering av forbrenningsreaksjonen. Dersom norske fly skal bruke syntetisk drivstoff vil det kreve omtrent 26 TWh – eller utbygging av 20003000 vindturbiner. Til sammenligning har Norge i dag ca 1100 vindturbiner.

Dersom vi skal bruke så mye strøm til å produsere drivstoff må det ha en god klimaeffekt – det må bidra til å redusere klimagassutslippene. Men alle kjente prosjekter under planlegging og utbygging skal bruke CO2 fra industrien. Det vil si at de skal bruke fossil CO2 som til slutt ender opp i atmosfæren. Dette er ikke et «klimanøytralt» drivstoff, som bransjen hevder, men en fortsettelse av dagens praksis som ikke er bærekraftig. Produksjonsprosessen av syntetisk drivstoff er vist i figuren under.

–Bruk av CO2 er lærebok-eksempelet på grønnvasking: Man blander fossil CO2 med store mengder (grønn) strøm og kaller produktet «fornybart». Her kommuniserer virksomhetene feilaktig om sin klimapåvirkning. Dette er klimasvindel, sier seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona.