Utgivelse

Problemer med karbonfangst og –bruk (CCU)

Forfatter: Eivind Berstad – Christian Eriksen

Forlegger: Bellona

Tema for denne briefen er bruk av CO2. Bellona vil vie særlig plass til å diskutere en rekke problemer knyttet til bruk av CO2 i nye produkter. I briefen benyttes syntetiske drivstoff som eksempel for å illustrere flere ulike problemstillinger.

Drivstoff er et bruksområde som har fått mye oppmerksomhet og hvor det allerede finnes flere prosjekter som er i drift eller i planlegging. Det er også et felt hvor enkelte problemer med CCU trer tydelig frem.

Bellona belyser i denne briefen seks problemer med CCU:

  1. CCU er lineært, ikke sirkulært.
  2. CCU er svært energikrevende.
  3. Reelle utslipp skjules i begrensede LCA-vurderinger.
  4. CCU vil gi dobbelttelling av betydelige utslipp.
  5. Markedsutsiktene for CCU-produkter er svært usikre.
  6. CCU søker offentlige midler som klimatiltak.

Rapporten oppsummerer grunnleggende fakta og Bellonas anbefalinger for veien videre.