Nyheter

Elbiler fritas for bompengeavgift

Publiseringsdato: 13. desember, 1996

Skrevet av: Tor Bjarne Christensen

Etter flere år med sniking i bomringen rundt Oslo, ubetalte bøter og til slutt inndragelse og tvangssalg av Bellonas elbil, er slaget endelig vunnet. Fredag 13. desember vedtok et enstemmig Storting å frita elbiler for bompengeavgift.

Stortingets vedtak om fritak vil gjelde alle bommer på norske veier. Alt fra bomringene rundt storbyene til bommer på bruer, tunneler, og så videre. Det eneste som unntas er ferger og private veier.

–Dette er en seier for elbilen, sier talsmann for Bellona, Christian Rostock. –Når man kan kjøre gratis gjennom alle bommer i hele landet, har folk fått nok et godt argument for å kjøre elbil, sier han og legger til:

–Det er fint at en samlet opposisjon har klart å overtale Arbeiderpartiet i denne saken. Regjeringspartiet har tidligere gått imot et slikt fritak.

Fritak trolig først til sommeren
Men elbileierne må trolig vente noen måneder med å slippe jubelen løs. Samferdselsdepartementet melder at vedtaket ikke kan tre i kraft før Vegdirektoratet har funnet ut hvordan det skal gjøres i praksis, en oppgave som byr på flere problemer. Skal for eksempel fritaket også gjelde elbilhybrider, det vil si biler som har muligheter til å bruke vanlig drivstoff ved siden av elektrisitet? Men vedtaket blir trolig satt i kraft innen sommeren 1997.

Samferdselskomiteen tok spørsmålet opp etter forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim fra Venstre. Sponheim foreslo regelendringer som gjorde det mulig for lokale myndigheter å frita elbiler for bompengeavgift. Samferdselskomiteen gikk altså lenger ved å foreslå fritak uansett. I sin begrunnelse for vedtaket pekte komiteen spesielt på de positive miljøeffektene ved bruk av elbil. Komiteen mente at det er behov for å stimulere til økt bruk av miljøvennlige transportmidler.