Nyheter

20 millioner til norsk elbil

Publiseringsdato: 14. februar, 1997

Skrevet av: Roger Grøndalen

Statens forurensningstilsyn (SFT) vil bidra til utviklingen av den norske elbilen City Bee. 20 millioner kroner har forurensningsmyndighetene satt av til prosjektet.

-Pengene skal gå til utviklingen av en prototype, opplyser Kari Kjønigsen i SFT. Miljøteknologimidlene som elbil-produsenten PIVCO A/S har fått tilsagn om fordeler seg på 12 millioner kroner for fjoråret, og åtte millioner for første halvår 1997. Ledelsen i PIVCO var denne uka ikke tilgjengelig for kommentarer, og ba oss ta kontakt igjen neste uke.