Nyheter

Ingen regelendring for kollektivfeltene

Publiseringsdato: 9. oktober, 2001

Skrevet av: 2514

Det gikk rykter om at minibusser ikke lenger skulle få bruke kollektivfeltene, og at elbiler og personbiler med mer enn tre personer i stedet skulle få denne fordelen.


Det som egentlig skjer er at Vegdirektoratet vurderer reglene for kollektivfeltene. Det er de pålagt å gjøre gjennom Stortingsmeldingen Nasjonal Transportplan 2002-2011.


Vegdirektoratet vil bruke 2002 til å utrede saken, så en eventuell regelendring vil ikke komme før tidligst i 2003.