Nyheter

Ingen regelendring for kollektivfeltene

Publiseringsdato: 9. oktober, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

I går gikk det rykter i noen aviser om at det reglene for kollektivfeltene skulle endres. Dette medfører ikke riktighet.

Det gikk rykter om at minibusser ikke lenger skulle få bruke kollektivfeltene, og at elbiler og personbiler med mer enn tre personer i stedet skulle få denne fordelen.


Det som egentlig skjer er at Vegdirektoratet vurderer reglene for kollektivfeltene. Det er de pålagt å gjøre gjennom Stortingsmeldingen Nasjonal Transportplan 2002-2011.


Vegdirektoratet vil bruke 2002 til å utrede saken, så en eventuell regelendring vil ikke komme før tidligst i 2003.