Nyheter

Ber Regjeringen om en tiltaksplan for elbiler

Publiseringsdato: 15. oktober, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

9 representanter fra Ap, SV og Sp ber Regjeringen lage en tiltakspakke for fremme av elbiler i Norge. De antyder en flere forskjellige forslag.

Stortingsrepresentantene Olav Akselsen, Grethe Fossli, Sylvia Brustad, Marit Arnstad, Åslaug Haga, Inger Enger, Heidi Sørensen, Siri Hall Arnøy og Inge Arnstein Ryan står bak et dokument som presenterer 8 forslag for tilrettelegging for økt bruk av 0-utslippsbiler i Norge. I forslaget til vedtak heter det: Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig fremme forslag om tiltak som vil legge til rette for økt bruk av 0-utslippsbiler i Norge. Forslaget skal senere stemmes over i Stortinget.


Dersom forslaget får flertall i Stortinget, noe Bellona mener det bør, vil Regjeringen ha en bunke forslag å velge blant. Forslagsstillerne antyder noen:

  1. Økt fremkommelighet. Det mest nærliggende å tenke på er å åpne kollektivfeltene for elbiler. De er i dag allerede åpne for minibusser selv om det ikke er mer enn en person i bilen. Dette har vært en av faktorene for at minibussene en stund var svært populære biler. I følge media har Regjeringen allerede gått inn for dette. Elbilenes bruk må selvfølgelig ikke komme i veien for bussene. Dersom dette skjer kan man begrense bruken ved å stille krav til et visst belegg i elbilene, parallelt med hva som gjøres i sambruksfeltene i Trondheim.

  2. Firmabilbeskatning. Dagens Think som firmabil gir et påslag på 124.200 kr på inntekten (antatt 5 mil pendlevei til jobben). Ved 40% skatt innebærer det en ekstra skatt på 49.680kr. Siden en elbil har begrenset rekkevidde, og derfor ikke kan benyttes som privatbil i samme grad som en vanlig bil, gjør skatten det vanskeligere å kjøpe inn bilene som firmabil.

  3. Offentlige innkjøp. Offentlige organer kan være bevisst på å kjøpe inn elbiler der de passer. Bellona har selv lenge benyttet elbiler i sin bilpark, og er svært fornøyd med dette. Det finnes nå høyteknologiske hjelpemidler som skal gjøre det lettere å få til en bedre utnyttelse av elbilene (jo lenger de går jo billigere er de i forhold til vanlige biler).

  4. Andre innkjøpsincentiver. Dette kan for eksempel være direkte støtte, slik Drammen kommune har i dag. Også noen andre land har liknende ordninger.

  5. Krav om at en viss andel av totalsalget av biler i Norge skal være 0-utslippsbiler. Dette forslaget er inspirert av den vellykkede lovgivningen i California. Ved å stille kravene på denne måten vil det skje en kryssubsidiering mellom forurensende biler og nullutslippsbiler. Man kan for eksempel begynne forsiktig med en lav andel slik at man er garantert suksess. Man kan også tillate «kvotekjøp» for å tilpasse ordningen til et lite marked som Norge.Bellona håper Stortingets politikere vil støtte forslaget slik at Regjeringen må gjøre en vurdering av ulike, mulige tiltak for fødselshjelp til nullutslippsteknologi.