Nyheter

Elbilen gratis i bomringen også i London

Publiseringsdato: 17. februar, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Elbilene har lenge hatt gratis passering i norske bomringer. Londons myndigheter vil følge samme strategi i sin bomring. Og her er det penger å spare.

Klokken 6:30 lokal tid i dag åpnet Londons bomring. Dette er et forsøk på å bekjempe de stadig voksende køene i sentrum av London. Bilistene bruker nå 50 % av deres tid i kø i rushtiden. Gjennomsnittsfarten er kun noen få kilometer i timen.


56 kroner om dagen

Det er ikke noen symbolsk avgift som blir ilagt for å kjøpe en del av veikapasiteten i sentrale London. 56 norske kroner om dagen er hva man må ut med. Det er laget en egen lov som sikrer at pengene går direkte tilbake til trafikantene ved at de skal brukes på trafikksystemet. Disse pengene skal komme i tillegg til normale bevilgninger.


Det finnes unntak; folk som bor i sentrale London, bevegelseshemmede og noen få til. Man slipper også å betale dersom man benytter alternative drivstoff. Dette vil gjøre at nye teknologier får et skyv. Om man bor på utsiden av området og arbeider innenfor og ikke kan benytte kollektive transportmidler, vil man få et kraftig incentiv til å skaffe seg en bil med alternativt drivstoff. Londons myndigheter slår derfor to fluer i en smekk.


To fluer i en smekk

Hensikten med bomringen er å få ned kostnadene knyttet til køene. Man regner med å spare 22 til 44 millioner kroner pr uke. Som en bieffekt får man et bedre miljø for beboerne i London. Dette kan komme godt med når EU stadig strammer til kravene for støy og luftforurensing.