Nyheter

El-biler i kollektivfeltet før sommeren

Når elbilene får adgang til kollektivfeltene vil kanskje de nye skiltene se slik ut? Skogsholm har gitt ordre om at skilt skal produseres parallelt med høringsrunden.

Publiseringsdato: 10. april, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Samferdselsdepartementet sier i en pressemelding i dag at forsøket med el-biler i kollektivfeltet vil bli igangsatt før sommeren. Foreløpig er dette en prøveordning som skal gjelde i Oslo og Akershus.

I følge pressemeldingen er dette en prøveordning som skal vare i et år, og deretter evalueres. Det er viktig for Samferdselsdepartementet at elbilene ikke hindrer kollektivtrafikken.

Ordningen skal i denne omgang gjelde de fleste kollektivfelt i Oslo og Akershus, og settes i gang før sommeren. Den endelige datoen er avhengig av når Statens vegvesen blir ferdig med nødvendig skilting og andre praktiske forberedelser. Kollektivfelt der kollektivtrafikken er omfattet av spesielle begrensninger, for eksempel på grunn av kapasitetsproblemer, vil ikke være med i ordningen. Se derfor etter skiltene før du faller for fristelsen til å suse forbi de endeløse køene i din EL-registrerte bil.

Det har lenge vært knyttet forvirring til om el-bilene har hatt lov å benytte kollektivfeltet eller ikke, etter at samferdselsminister Torhild Skogsholm foreslo å åpne for dette i fjor. Nå er imidlertid orningen snart på plass.

Bellona Web har tidligere skrevet om at samferdselsministeren i høst ønsket å gi el-bilene adgang til kollektivfeltene, men Vegdirektoratet la saken langt ned i bunken. Dette var Skogsholm lite fornøyd med, og krevde fortgang i prosessen. Hun fikk det som hun ville, og nå er det bare skilting som står igjen før hennes iniativ er satt ut i livet.

Bellona er glad for at prøvetiden er satt til ett år, og mener dette er nok til en videre utredning som vi finner sansynlig at vil føre til en permanent ordning.