Nyheter

Billigere el-bil med gjenbruk av batterier

Publiseringsdato: 30. juni, 2003

Skrevet av: Isak Oksvold

En forskergruppe i USA har kommet til konklusjonen at utbrukte el-bil batterier kan gjenbrukes i stasjonære applikasjoner. De brukte el-bil batteriene kan derfor få en betydelig verdi dersom et gjenbrukssystem kommerialiseres.

Bruken avgjør batterikvaliteten
Grunnen til at gjenbruk er mulig er enkel: Når batteriene dine ikke lenger har nok effekt til å drive CD-spilleren din, klarer de allikevel helt fint å drive en liten nattbordsklokke. Det er dette prinsippet som ligger til grunn gjenbruk av batteriene.

Et el-bil batteri er gjerne for utslitt når det ikke klarer å levere mer enn 80% av topplasten, noe som er nødvendig under akselerasjon. Det betyr imidlertid ikke at batteriene er ubrukelig til andre formål. Det er fagtidskriftet Batteries + Energy som rapporter om denne muligheten i siste nummer.

Imponerende resultater
Forskergruppen belastet Ni-MH batterier som i en el-bil, og testet dem deretter på samme måte som batterier for stasjonære applikasjoner. Testene viste at de brukte batteriene hadde en tilsvarende ytelse som enkelte nye blybatterier, men faktisk med lengre levetid. Utfordringen er imidlertid å føre dette fra laboratoriet og gjøre det til en forretningsplan.

En mulig forretningplan
Forskergruppen har imidlertid forretinger i tankene. Deres beregninger viser at ved å prosessere 62500 batterimoduler hvert år, kan slike batterier selges for normal pris på 147 US dollar pr. kW batteri og samtidig vil eieren av batteriene kunne motta 75 US dollar pr. kW batteri. På denne måten vil en oppnå både miljøriktig verdiskapning og lavere driftskostnader på miljøvennlig transport.

Bellona må imidlertid opplyse om at en videre mulighet er at el-bil eiere leier batterier av en fabrikant som produserer og refabrikerer batteriene. På denne måten vil både økonomisk risiko for bileier og gjenbruksfabrikken reduseres ettersom man da vet med sikkerhet hvordan batteriene har vært produsert og håndtert. I tilegg vil da batteri eier kunne produsere batterier med tanke på både drift i el-bil og stasjonær bruk i etterkant, og på den måten utnytte batteriene enda mer kostnadseffektivt, også for el-bil eier.