Nyheter

Også EL-bil

Bellonas Think tester kollektivfeltet på Sinsen.
Hanne Bakke/Bellona

Publiseringsdato: 1. juli, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Fra og med i dag kan også el-biler kjøre i alle kollektivfelt i Oslo og Akershus. Ved åpningen av kollektivfeltet i formiddag sa Alfred Bjørlo fra Samferdselsdepartementet at det gode by-liv er også et miljøvennlig liv.

Å kunne benytte kollektivfeltet gjør det ennå mer attraktivt å gå til anskaffelse av el-bil. I tillegg til at man nå kan suse forbi morrarushet følger det miniatyr-utgifter med en el-bil. Ved anskaffelse er det momsfritak, i tillegg er det fritak for vegavgift, gratis bompassering i Oslo, gratis kommunal parkering og gratis ladestrøm mange steder.

57a120965bd9c13c2f0aa251529a0de5.jpeg Photo: Hanne Bakke/Bellona

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Hilde Barstad, sto i formiddag for den offisielle åpningen av kollektivfeltet. Barstad var glad og stolt over at Oslo nå har tillater el-biler i kollektivfeltet og dette er spesielt på sin plass når Oslo er kåret til Europeisk Bærekraftig By 2003. Selv har kommunen en rammeavtale på 130 el-biler som blir brukt i forskjellige etater.

Det gode byliv er et miljøvennlig liv
Alfred Bjørlo, politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet la vekt på at det gode byliv er et miljøvennlig liv – også når man skal forflytte seg fra A til B. Han understreket at det skal lønne seg å velge miljøvennlig, både når det gjelder penger, tid og komfort. Grunnen til at samferdselsdepartementet ønsker å prøve ut ordningen med el-biler i kollektivfeltet er at man ønsker å skape et bysamfunn der det å leve miljøvennlig blir en selvfølge – fordi det lønner seg for hver enkelt av oss. Bjørlo mente også at Norge som energinasjon har et spesielt ansvar for å utvikle rene energiløsninger og vise vei til et framtidig utslippsfritt og fornybart samfunn. Han avslørte også en visjon om at Norge skal bli et foregangsland i å ta i bruk og teste ut ny teknologi som kan få slutt på de utslippene dagens privatbilisme gir. Bjørlo oppfordret også alle el-bilister om å bruke prøveåret godt.

c5ea9699f3b7e150358ab1511b29f1cd.jpeg Photo: Hanne Bakke/Bellona

Totalt 474 el-biler i Oslo/Akershus
Distriktsvegsjef Lene Mührer, fra Statens vegvesen Stor-Oslo distrikt, orienterte om hvor man kan benytte sin el-bil i kollektivfeltet. I Oslo er det satt opp 73 skilt med Også EL-bil, og til sammen har ring 1, 2 og 3, 30 km kollektivfelt. Pr 01.01. 03 var det registrert 211 el-biler i Oslo. I Akershus er det på E 18, Riksvei 4 og Fylkesvei 156 totalt 12 kilometer kollektivfelt som er merket med 22 skilt. Pr. 1.1.03 var det registrert 263 el-biler i Akershus.

Ingen kollektivfelt er unntatt fra åpningen for el-biler. Mürer understreket at prøveordningen som varer fram til 01.07.04, først og fremst vil bli evaluert etter framkommelighet for kollektivtrafikken og hvor ulykkesutsatt el-bilene viser seg og være.

Bellona som pådytter
Ragnar Akre-Aas fra Norstart, som er en organisasjon som jobber for å tilrettelegge forholdene for el-bilister, motivert av energieffektivitet, helse og miljø, var glad for at denne dagen nå var her og trakk fram helseaspektet med forurensning fra biler. Det er i dag 300 000 lungesyke Norge, og talet stiger raskt. Selvsagt kommer ikke all denne økningen fra eksos fra biler, men å satse på el-bil er også å satse på folks helse.

Han trakk og fram prosessen med å få el-biler i Norge og nevnte spesielt Bellona som en av pådytterne, og de første som tok i bruk el-biler.