El-biler kjører inntil videre trygt i kollektivfeltene

frontpageingressimage_c9573769174fa886f8b9c5fdc34493e1.jpeg Photo: Foto: Bellona/Hanne Bakke

I en pressemelding tirsdag sa samferdselsministeren videre at Norge også bør være et foregangsland for andre typer nullutslippsteknologi. Dette for å tilrettelegge for mer miljøvennlig transport i storbyene.

El-biler har kunnet kjøre i kollektivfelt i Oslo og Akershus siden 1. juli 2003, da Samferdselsdepartementet bestemte å gjennomføre dette som et forsøk med ett års varighet. Nå har altså samferdselsministeren bestemt at forsøket skal fortsette frem til høsten 2004. Da vil Samferdselsdepartementet foreta en grundig evaluering av de forskjellige prøveordninger som har blitt gjennomført. I den forbindelse har Samferdselsdepartementet bedt om at Vegdirektoratet redegjør for de ordningene som er etablert, og hvilke erfaringer direktoratet har hatt med disse.

I Oslo er det til sammen 30 km kollektivfelt på ring 1, 2 og 3 som er tilgjengelig for el-bilene. I Akershus er det på E 18, Riksvei 4 og Fylkesvei 156 totalt 12 kilometer kollektivfelt merket Også EL-bil.