Nyheter

El-biler kjører inntil videre trygt i kollektivfeltene

c9573769174fa886f8b9c5fdc34493e1
Torhild Skogsholm, Einar Steensnæs og Sverre Aam la på en pressekonferanse 01. juni fram NOUen "Hydrogen som fremtidens energibærer".

Publiseringsdato: 30. juni, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

I en pressemelding tirsdag sa samferdselsministeren videre at Norge også bør være et foregangsland for andre typer nullutslippsteknologi. Dette for å tilrettelegge for mer miljøvennlig transport i storbyene.

El-biler har kunnet kjøre i kollektivfelt i Oslo og Akershus siden 1. juli 2003, da Samferdselsdepartementet bestemte å gjennomføre dette som et forsøk med ett års varighet. Nå har altså samferdselsministeren bestemt at forsøket skal fortsette frem til høsten 2004. Da vil Samferdselsdepartementet foreta en grundig evaluering av de forskjellige prøveordninger som har blitt gjennomført. I den forbindelse har Samferdselsdepartementet bedt om at Vegdirektoratet redegjør for de ordningene som er etablert, og hvilke erfaringer direktoratet har hatt med disse.

I Oslo er det til sammen 30 km kollektivfelt på ring 1, 2 og 3 som er tilgjengelig for el-bilene. I Akershus er det på E 18, Riksvei 4 og Fylkesvei 156 totalt 12 kilometer kollektivfelt merket Også EL-bil.