Nyheter

– Vegdirektoratet er miljøfiendtlig

Publiseringsdato: 28. august, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Vegdirektoratet ønsker å frata eiere av elbiler muligheten til å parkere gratis, parkere på tvers eller på motorsykkelplasser. Bellonas Konrad Pütz deltok i dagens store protest mot Vegdirektoratet, sammen med en rekke andre elbileiere og politikere fra alle leire.

– Vegdirektoratet bruker byråkratmakt for å motvirke mye av den positive tilretteleggingen for elbiler, når de nå vil nekte elbiler å parkere gratis på kommunale parkeringsplasser og generelt gjøre det vanskeligere for elbiler å parkere, sier rådgiver i Bellona, Konrad Pütz.

[picture1]

– Vegdirektoratets inkonsekvente håndheving av regler går på tvers av tydelige signaler fra regjering og departement. Dermed demonstrerer direktoratet miljøfiendtlighet i praksis, i en tid der de fleste andre jobber for å redusere klimautslipp og forbedre lokalmiljøet!

– Nå må samferdselsminister Liv Signe Navarsete ta grep om egen etat og rydde opp, sier Pütz.

Paradoksalt

Det er de to små elbilene av typen Buddy og Reva som vil rammes hvis Vegdirektoratet får det som det vil. Ifølge direktoratet kan ikke disse biltypene lenger parkere gratis på offentlige parkeringsplasser fordi de er registrert som motorsykler. Paradoksalt nok mener direktoratet samtidig at bilene ikke kan parkere på motorsykkelplass fordi de har fire hjul.

I tillegg mener Vegdirektoratet at Buddy- og Reva-bilene ikke kan tverrparkere og utnytte ledige luker mellom andre biler. Grunnen skal være at bilene da stikker litt ut i veien – men riktignok ikke mer en brede biler som for eksempel Hummer.

Lang, lang rekke

[picture2]

På oppfordring fra Buddys norske produsent Elbil Norge samlet frustrerte elbil-eiere seg ved Rådhuset i Oslo i formiddag. Til tross for at bileierne ble varslet om protestaksjonen på sms først i går kveld klarte Elbil Norge å mobilisere så mye som mellom 60 og 70 bileiere.

Bilene fylte opp borggården til Oslo rådhus, og kjørte i en lang, lang rekke til Regjeringskvartalet. Flere politikere kjørte egne Buddy-biler.

– Det er nesten rørende. Entusiasmen er helt fabelaktig, sier Hans Håvard Kvisle, daglig leder i Elbil Norge.

For mange elbiler?

– Vi vet vi har det juridiske grunnlaget vi trenger, og vi står veldig sterkt politisk. Vegdirektoratet og Trafikketaten har absolutt ingen grunn til å starte den her forfølgelsen av elbiler. Det har ikke kommet noen juridiske endringer eller noen politiske signaler om å stramme inn på rettighetene til elbiler, sier Kvisle og legger til:

– Den eneste grunnen til at Trafikketaten har begynt å bøtelegge elbiler og fått støtte fra Vegdirektoratet til å gjøre dette er visstnok at det begynner å bli så mange elbiler, sier Kvisle og ler.

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Knut Wågsås, går hardt ut mot Vegdirektoratet:

– Her ser vi virkelig en stivbeint og motstridig forvaltning som har gått i vranglås. Forvaltningen kan ikke sitte slik og trenere bruk av elbiler samtidig som politikerne går så høyt på banen i klimasaken, sier Wågsås.

Tilbakeviser kritikken

Vegdirektoratet mener at kritikerne ikke har satt seg godt nok inn i saken. Ifølge seniorrådgiver i Vegdirektoratet, Harald Gjelsvik har det aldri vært lov å parkere elbiler på parkeringsplasser for motorsykler. Han mener også at den nye Buddy ikke har de samme rettighetene som forgjengeren Kewet hadde, fordi Buddy er godkjent som firehjuls motorsykkel, mens Kewet var registrert som en elektrisk bil.

– Vi er nødt til å se hele problematikken her, sier Gjelsvik til Bellona Web.

Han sier at han er positivt innstilt til elbiler, men at han er opptatt av at ingen skal kunne parkere slik at bilene er til sjenanse eller er en fare for trafikksikkerheten. Ifølge Gjelsvik er tverrparkering ulovlig.

Elbil Norge viser på sin side til en dom i Oslo tingrett fra mai i år som fastslo at elbiler kan parkere på tvers.

Bred politisk støtte

Bellonas krav om at samferdselsministeren må stoppe Vegdirektoratets strenge behandling av elbiler deles av samtlige bystyrepartier i Oslo, som sammen med byråd for miljø og samferdsel, Petter N. Myhre, byrådsleder Erling Lae og fungerende ordfører Svenn Kristiansen har sendt et brev til samferdselsministeren.

I brevet kommer Oslo-politikerne med fem oppfordringer til samferdselsministeren:

  • Alle elektriske kjøretøy må få parkere gratis på offentlige parkeringsplasser
  • Elektriske motorsykler, uavhengig av antall hjul, må få parkere lovlig på motorsykkelplasser
  • Tverrparkering må i hovedsak være lovlig for kjøretøy kortere enn 2,5 meter
  • Man bør kunne parkere to elbiler på samme oppmerket felt hvis det er plass til det
  • Samferdselsdepartementet bør vurdere hvilke andre tiltak som kan gjennomføres for å få flere elektriske kjøretøy på norske veier.

Lover ingenting

Samferdselsminister Navarsete møtte selv ikke opp da elbilene ankom Regjeringskvartalet i dag. Politisk rådgiver Erik Lahnstein måtte svare på spørsmålene fra alle journalistene, og han ga ingen klare svar.

– Vi har nettopp fått dette brevet nå, og vi må få lest det. Det jeg kan si at er staten er svært opptatt av å tilrettelegge for elbiler. Men jeg tror dette er en sak der man kan gjøre like mye på kommunalt nivå som på statlig, sier Lahnstein til Bellona Web.

Andreas Behring, som sitter i bystyret for SV, kommer raskt med et forslag:

– Kan ikke dere sørge for lover og regler, så skal vi sørge for ladestasjoner?

Han får selskap av Venstre-leder i Oslo, Ola Elvestuen:

– Vi vil ha 400 nye ladestasjoner i Oslo. Og så ønsker vi å få fjernet de siste avgiftene, nemlig skattefordelen ved å ha elbil som firmabil og moms på leasing av elbil.