Nyheter

Bellonastøtte til elbilkrav

Elbilkrav
(illustrasjon Norstart)

Publiseringsdato: 20. mai, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

Elbilmiljøet krever handling fra politikerne for å trygge framtidsrettede arbeidsplasser og videre produksjon av elbiler i Norge.

Norstart (Norsk Elbilforening) mobiliserer til støtte for den norske elbilindustrien på Youngstorget tirsdag den 26. mai. De oppfordrer alle elbilkjørere å stille med elbil og delta i en bilparade fra Youngstorget til Regjeringskvartalet, hvor det vil bli holdt en appell.

– Vi er i ferd med å få verdens beste industriklynge med elbil, med Buddy og Think som verdens to ledende produsenter. Men denne klyngen er nå under press på grunn av finanskrisen, og Think vil gå konkurs om det ikke kommer på plass statlige lånegarantier som sikrer den framtidige produksjonen, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Staten har viktig rolle
Dersom Regjeringen skal nå sin målsetning med rask overgang til miljøvennlig nullutslipps bilpark haster det også å begynne å fase ut biler med forbrenningsmotorer. Det er store kostnader knyttet til forskning og utvikling av elbilene, og ikke minst kommersialisering, og Staten har en viktig rolle som inkubator.

– Det er lite som skal til nå for å gjøre den norske elbilproduksjonen lønnsom. Både Think og Buddy opplever rekordsalg, og trenger ikke statsstøtte for å overleve. Det eneste som skal til er lånegarantier for å sikre arbeidskapital. Think har den siste tiden solgt 2300 biler, noe som klart viser at markedet er klart for elbiler, sier Holm.

Fortrinn for rene elbilprodusenter
– De store bilprodusentene kommer også til å lansere elbilmodeller de neste årene, men de er forsiktige, og kommer ikke til å produsere store volumer. De rene elbilprodusentene vil derfor ha flere fortrinn: De er alene om å kunne levere biler på kort, og de er alene om å kunne levere store volumer i mange år framover.
[picture1]

For ytterligere kommentarer kontakt nestleder i Bellona, Marius Holm på tlf: 957 21 632