Nyheter

Applauderer satsing på miljøvennlig transport

Kari Asheim, transportrådgiver i Bellona, er glad for at Transnova får mer penger i 2011.

Publiseringsdato: 1. oktober, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Transnova får en ekstrabevilgning i statsbudsjettet for 2011 på 21,6 millioner. – Dette er positivt, og vi håper dette er et signal om at Transnova-prosjektet videreføres permanent, sier Bellonas Kari Asheim.

Det ble i dag kjent at Transnova, som har som oppgave å støtte tiltak som reduserer klimagassutslippene fra transpostsektoren, får en kraftig økning i budsjettet sitt for neste år: I tillegg til de 50 millionene som allerede er satt av, kommer 21,6 millioner friske kroner inn i kassa.

– Viktig arbeid

Fagrådgiver i Bellona Kari Asheim er godt fornøyd med nyheten om statsbudsjettet, som legges frem tirsdag til uken. Transnova er foreløpig bare et prøveprosjekt som skal gå til og med 2011, og Asheim forventer at det blir videreført.

– Transnova har raskt blitt en viktig aktør i klimaarbeidet i Norge. De har vært inviterende og åpne overfor dem som vil ha ned klimautslippene fra transportsektoren – både organisasjoner, markedsaktører og kommuner. Transnovas arbeid må selvfølgelig videreføres permanent!

Lader opp elbiler

Ladestasjoner for elbiler er blant de mange ulike typene klimatiltak som kan få tilskudd fra Transnova. Et annet eksempel er at tungtransportører som vil bruke biodiesel har blitt tildelt midler. Støtten blir tildelt på bakgrunn av søknader innsendt til det Statens Vegvesen-underlagte prosjektet.

– De mange gode tiltakene som har kommet i stand viser at behovet for Transnova er stort. De 50 millionene som de årlig har hatt til disposisjon, har vist seg å være altfor lite, sier Asheim.

Kontaktpersoner for pressen:
Kari Asheim, fagrådgiver i Bellona: 90841606, kari@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver i Bellona: 48103464, andreas@bellona.no