Nyheter

Tollregler stopper plug-in hybridbil

Foto: Opel-ampera.com

Publiseringsdato: 7. april, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Den mest miljø- og familievennlige bilen til nå, plug-in hybriden Opel Ampera, blir avgiftsbelagt som en vanlig personbil med fossil motor. Klimafientlig regeltolkning, mener transportrådgiver i Bellona, Kari Asheim.

Bellona mener det er ekstremt dårlig av myndighetene å ikke gi bilen avgiftslette i likhet med andre hybridbiler.

Mål: få ned klimagassutslippene

Bellona har tidligere gått inn for å senke engangsavgiften på denne biltypen, fordi den både har lavt CO2-utslipp og møter en vanlig families behov for bil, sier Kari Asheim, fagrådgiver transport i Bellona:

– Plug-in-hybridene blir en veldig viktig del av bilparken hvis vi skal klare å få ned klimagassutslippene raskt nok frem mot 2020 og 2025. De nærmeste årene kommer dette til å være den eneste typen bil som både kan kjøres med tilnærmet null utslipp på daglige småturer og som samtidig kan brukes til langtur.

Klimafientlig regeltolkning

Opel Ampèra er en såkalt plug-in hybrid. Den har en elektrisk motor som driver hjulene framover. Batteriene til denne motoren kan lades enten ved å kobles til el-nettet eller, og her kommer det spesielle; ved hjelp av en liten forbrenningsmotor under panseret.

Det er dette som gjør at Ampèraen paradoksalt nok ikke klassifiseres verken som hyprid eller som el-bil av Toll- og avgiftsdirektoratet. Tone Madsen, seniorrådgiver ved motorvognavgiftsseksjonen i særavgiftsavdelingen, opplyser til Bellona at bilen faller mellom to definisjoner:

– Den kan ikke defineres som el-bil, fordi den i tillegg har en forbrenningsmotor. Den kan heller ikke defineres som hybrid-bil, fordi i en slik må både den elektriske motoren og forbrenningsmotoren drive hjulene framover.

Forskriftene, som er utarbeidet etter vedtak i Stortinget, dekker rett og slett ikke en plug-in hybridbil som Opel Ampera.

– Derfor må den regnes som en vanlig personbil, opplyser Madsen.

Open Ampèra er en hybrid

Bellona finner det derfor mildt sagt underlig at direktoratet velger å klassifisere den som det den ligner minst på: en vanlig personbil med en fossil motor.

– Det er lattelig at direktoratet ikke klassifiserer dette som en hybridbil. Dette er helt klart en hybridbil – og en super sådan! Det faktum at det bare er elmotoren som i praksis driver hjulene fremover bidrar bare til å gjøre bilen enda mer elektrisk enn de andre hybridene, noe som er kjempebra for miljøet, og som hvert fall ikke tilsier at de skal klassifisere den som en fossil bil! Her må direktoratet ta en ny runde og rydde opp, for dette blir helt feil!

Importøren av Opel går enda lenger, og mener at bilen bør avgiftsbelegges som en elbil, ettersom det er strøm alene som driver bilen. I praksis ville  det gitt fritak for både engangsavgift og merverdiavgift.

Bellona mener imidlertid at det må skilles mellom rene el-biler og hybrider som denne.

– Opel Ampèra har et relativt lite utslipp av CO2 og bør få redusert avgift, men ikke på linje med elbiler som er helt rene, sier Kari Asheim.

Tullesak

Toll- og avgiftsdirektoratet sender i disse dager en generell forespørsel til Finansdepartementet om mangelen på forskrifter for denne typen biler og andre miljøvennlige alternativer som utvikles på løpende bånd.

Bellona følger saken nøye og vil presse på for å få innført reduksjon i engangsavgiften for alle typer lavutslippsbiler i påvente av nullutslippsbilene, understreker Asheim.

– Myndighetene må så raskt som mulig få på plass en avgiftspolitikk som tar opp i seg at denne typer biler sammen med elbiler og hydrogenbiler er den beste teknologien vi har for å få ned klimagassutslipp de neste 10-15 årene.

– Det går ikke an å låse seg i teknikaliteter på denne måten når vi så utmerket godt vet at vi har svært dårlig tid på å få ned klimagassutslippene, og at transportsektoren og bilparken er en av de virkelig store utslippskildene.