Nyheter

Regjeringen freder elbilen

Publiseringsdato: 7. september, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Det så mørkt ut for el-bilen i noen timer, før finansdepartementet gjorde det soleklart at fordelene for el-bilen blir stående, i hvert fall i denne regjeringsperioden.

Rykter om  at elbilen kan miste fordeler har versert i lang tid. I går skrev Aftenposten at elbilen blant annet kan miste retten til å kjøre i kollektivfelt muligens allerede om en måned. Senere på dagen ble dette motsagt i en gledelig melding fra Finansdepartementet:

Statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet skriver under overskriften «Feil om el-biler» at “Vi har ingen konkrete planer om å endre verken avgiftsfordelene eller andre fordeler elbilene har”.

Gladmelding fra regjeringen

Strålende! Det er veldig gledelig at statsekretær Lund på vegne av regjeringen nå klargjør dette. Det tolker vi dithen at virkemiddelpakken for elbiler er sikret så lenge denne regjeringen sitter, sier Martin Hviid Nielsen, transportrådgiver i Bellona.

– Men, fordelene må beholdes også etterpå. El-bilistene fortjener lang forutsigbarhet!

Bredt forlik om elbil-fordeler til 2020

Bellona sendte samme dag et brev hvor Stortinget blir bedt om å inngå et elbilforlik.

– Et elbilforlik vil kunne føre til en tilstrekkelig trygghet for kjøperne, slik at veksten i antall elbiler kan fortsette – og helst øke, sier Martin Hviid Nilsen.

[picture1{El-bilen vil være et viktig innslag i null-utslippsamfunnet. Her Bellonas el-bil Tesla.}right]I et slikt forlik bør det nedfelles at partiene forplikter seg til å opprettholde de virkemidlene man i dag har for elbiler i Norge frem til og med 2020.

Dagens virkemidler som gir fordeler til el-biler er:

  • Fritak for engangsavgift.
  • Nullsats for moms ved kjøp.
  • Redusert årsavgift.
  • Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser.
  • Fritak fra bompenger.
  • Adgang til å kjøre i kollektivfelt.
  • Fritak for avgift for bilen på riksferger.
  • Økt sats for kjøregodtgjørelse i offentlig sektor – 4 kr/km i stedet for 3,50 kr/ km
  • Grunnlag for firmabeskatning er satt til 50 % av bilens verdi.

– Elbilen er et viktig virkemiddel på veien mot et fornybart samfunn, understreker Hviid-Nielsen, og fortsetter:

– El-kjøretøyer er de eneste som har en kommersielt tilgjengelig nullutslipps-teknologi for transport i dag. Derfor er det viktig at vi fortsetter å jobbe for og gi insentiver til en videre satsning på elbiler.