Nyheter

Drosjesjåfører strømmet til Teslas nye Model S

TaxiTesla1 (Ingress image)

Publiseringsdato: 12. april, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

Rundt 80 taxisjåfører i Oslo tok turen til Alnabru for å ta den nye bilen nærmere i øyesyn, og mange var positivt overrasket over det de så.

– Gøy å se at så mange drosjeeiere og sjåfører tok turen opp hit og var interessert. Oslo Taxi og vi i Bellona har en meget godt samarbeid, og dette arrangementet er et eksempel på ting vi jobber sammen om, sier Frederic Hauge.

bodytextimage_taxitesla.jpg Photo: Foto: Magnus Borgen/Bellona

Elbil-salg i Norge på vei opp

Foreløpig i 2012 er 322 nye elbiler registrert. Det utgør 2,5 % av  det totale antallet registrerte biler i Norge. Oslo og Akershus står for 49% av salget. Nissan Leaf har en markedsandel på 66% i første kvartal.

I hele 2011 ble det solgt 2242 elbiler i Norge.

http://ofvas.no/bilsalget/bilsalget_2012/bilsalget_i_mars/

Dagens fordeler for elbiler

I tillegg til at elbilene er fullstendig utslippsfrie i bruk, har myndighetene tilrettelagt flere virkemidler som skal fremme utbredelsen:

  • Fritak for engangsavgift. 
  • Nullsats for moms ved kjøp. 
  • Redusert årsavgift.
  • Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser. 
  • Fritak fra bompenger. 
  • Adgang til å kjøre i kollektivfelt.  
  • Fritak for avgift for bilen på riksferger.
  • Økt sats for kjøregodtgjørelse i offentlig sektor – 4 kr/km i stedet for 3,50 kr/ km
  • Grunnlag for firmabeskatning er satt til 50 % av bilens verdi

– Bellona er opptatt av at disse fordelene videreføres til prosentandelen av elektriske biler er mye høyere enn i dag og minst fram til 2020, sier transportrådgiver Martin Hviid Nielsen. –  Derfor har vi tatt til orde for et elbilfolik på stortinget som sikrer at dagens virkmiddelpakke fortsetter uavhengig av hvem som sitter i regjering. Dette for å sikre en forutsigbarhet både for kunder, importører og utbyggere av ladeinfrastruktur, avslutter Nielsen.

Se flere bilder av den nye Model S her.

For mer informasjon, kontakt:

Fagrådgiver Martin Hviid Nielsen, 938 77 418, martin@bellona.no

Kommunikasjonsrådgiver Ruth Lothe, 905 11 493/ 2323 4600, ruth@bellona.no