Nyheter

Drosjesjåfører strømmet til Teslas nye Model S

Foto: Magnus Borgen/Bellona

Publiseringsdato: 12. april, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

Dagen etter at den elektriske familiebilen Tesla Model S ble lansert, var det taxinæringens tur. Bilen viser at fremtidens drosjer definitivt kan være elektriske. Den byr på god plass og lave driftsutgifter, og har en overkommelig pris.

Rundt 80 taxisjåfører i Oslo tok turen til Alnabru for å ta den nye bilen nærmere i øyesyn, og mange var positivt overrasket over det de så.

– Gøy å se at så mange drosjeeiere og sjåfører tok turen opp hit og var interessert. Oslo Taxi og vi i Bellona har en meget godt samarbeid, og dette arrangementet er et eksempel på ting vi jobber sammen om, sier Frederic Hauge.

bodytextimage_taxitesla.jpg Photo: Foto: Magnus Borgen/Bellona

Elbil-salg i Norge på vei opp

Foreløpig i 2012 er 322 nye elbiler registrert. Det utgør 2,5 % av  det totale antallet registrerte biler i Norge. Oslo og Akershus står for 49% av salget. Nissan Leaf har en markedsandel på 66% i første kvartal.

I hele 2011 ble det solgt 2242 elbiler i Norge.

http://ofvas.no/bilsalget/bilsalget_2012/bilsalget_i_mars/

Dagens fordeler for elbiler

I tillegg til at elbilene er fullstendig utslippsfrie i bruk, har myndighetene tilrettelagt flere virkemidler som skal fremme utbredelsen:

  • Fritak for engangsavgift. 
  • Nullsats for moms ved kjøp. 
  • Redusert årsavgift.
  • Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser. 
  • Fritak fra bompenger. 
  • Adgang til å kjøre i kollektivfelt.  
  • Fritak for avgift for bilen på riksferger.
  • Økt sats for kjøregodtgjørelse i offentlig sektor – 4 kr/km i stedet for 3,50 kr/ km
  • Grunnlag for firmabeskatning er satt til 50 % av bilens verdi

– Bellona er opptatt av at disse fordelene videreføres til prosentandelen av elektriske biler er mye høyere enn i dag og minst fram til 2020, sier transportrådgiver Martin Hviid Nielsen. –  Derfor har vi tatt til orde for et elbilfolik på stortinget som sikrer at dagens virkmiddelpakke fortsetter uavhengig av hvem som sitter i regjering. Dette for å sikre en forutsigbarhet både for kunder, importører og utbyggere av ladeinfrastruktur, avslutter Nielsen.

Se flere bilder av den nye Model S her.

For mer informasjon, kontakt:

Fagrådgiver Martin Hviid Nielsen, 938 77 418, martin@bellona.no

Kommunikasjonsrådgiver Ruth Lothe, 905 11 493/ 2323 4600, ruth@bellona.no