Nyheter

La ikke det beste bli det godes fiende

I 2013 kjørte Bellona til Murmansk i elbil.
I 2013 kjørte Bellona til Murmansk i elbil.
Bellona

Publiseringsdato: 19. september, 2014

Grønn Bil, NAF, Bellona, ZERO, Elbilforeningen, Energi Norge og Syklistenes Landsforening står sammen i kampen for el-bilen. - Den norske elbilpolitikken virker etter hensikten, skriver alliansen.

Elbiler er ikke perfekte. De er fortsatt biler. De tar opp plass, genererer kø, sliter på veiene våre, og bruker energi. I og rundt stadig voksende byer må veksten i transportbehovet i størst mulig grad dekkes av andre transportformer, som sykkel og kollektivt. Men på samme måte som elbilen ikke dekker alle behov, vil heller ikke sykkel eller tog gjøre det. Løsningen består ikke av enten eller, men både og. Det vil fortsatt være behov for bilen i en eller annen form også i fremtiden.

Vi mener elbil er det desidert mest miljøvennlige bilalternativet. Elbiler flytter utslipp fra bil til kraftverk. Helt uavhengig av kraftsystemet i andre enden av ledningen, vil de bidra til å fjerne skitt og støy fra byene våre, til glede for alle som bor og oppholder seg der. I Norge er elbilene heldige nok til å kunne forsyne seg fra vårt overskudd av ren, fornybar energi. På europeisk kraftmiks vil elbilen fortsatt være vesentlig mer miljøvennlig enn dagens alternativer.

I 2009 ble fire av fem elbiler solgt i Oslo og Akershus. Så langt i 2014 er kun to av fem elbiler solgt i samme område. Kun 23 prosent av de solgte elbilene i år er Teslaer.  At elbilsatsningen dreier seg om subsidiering av luksusbiler til rikinger på vestkanten er en grov feilslutning.  Elbil har i løpet av rekordtid gått fra å være et nisjeprodukt til å bli allemannseie, takket være avgiftsfritak og andre fordeler som gjør elbil til en fornuftig folkebil.

Den norske elbilpolitikken virker etter hensikten, om lag 15 prosent av nybilsalget er nå elektrisk.  At stadig flere kjøper elbil kommer hele samfunnet til gode. Samfunnets investering i elbil utgjør en reell forskjell i en sektor hvor det finnes få eller ingen alternative måter å redusere utslipp på. Vi har allerede en høy CO2-avgift på fossilt drivstoff, som bidrar til lavere utslipp. Men denne er ikke nok alene, og vi trenger derfor både pisk og gulrot for å komme videre.

I byene vil det være viktig å tilby alternativer til bil, ikke minst for å få bukt med stadig voksende køer. Vi stiller oss helhjertet bak en storstilt satsning på kollektiv og sykkel. Samtidig er det viktig å ikke la det beste bli det godes fiende. Elbilpolitikken bidrar til å redusere både lokal forurensning og CO2-utslipp, og gir dermed bedre helse både for folk og for planeten. La oss videreføre elbilsatsningen, som et ledd i en helhetlig transportpolitikk hvor bil, kollektivt og sykkel brukes i samspill der de har sine fortrinn, i stedet for å bli satt opp mot hverandre. For det reelle problemet her er elefanten i rommet: Fortsatt velger 85 prosent av alle nybilkjøpere bensin eller diesel.

 

Med vennlig hilsen

Ole Henrik Hannisdahl, Grønn Bil
Stig Skjøstad, NAF
Marius Holm, ZERO
Christina Bu, Elbilforeningen
Oluf Ulseth, Energi Norge
Frederic Hauge, Bellona
Hulda Tronstad, Syklistenes Landsforening