Nyheter

Bellona-notat: Energilagring i elbilbatterier kan utkonkurrere norsk gass

Illustration: hand holding a city
Illustration: hand holding a city
thinkstockphotos

Publiseringsdato: 4. november, 2014

Bellona har utarbeidet et notat som viser hvordan elbilbatterier blir en svært viktig del av det europeiske energibildet i nær framtid. - Det er et potensial for lagring av elektrisitet i brukte elbilbatterier der fornybar energi kan lagres, noe som på sikt vil eliminere behovet for back-up-kraftverk i Europa, og dermed også kunne utkonkurrere norsk gass, sier Hallstein Havåg, fagsjef i Bellona.

Potensialet for lagring av elektrisitet fra brukte bilbatterier vokser stadig. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) anslår at det vil være 4 millioner elbiler på veiene innen 2015, 20 millioner i 2020.

Den populære elbilen Nissan LEAF har et batteri med en kapasitet på 24 kWt, mens Tesla Model S har kapasitet på 85 kWt. En gjennomsnittlig solgt elbil har dermed en antatt kapasitet på 40 kWt, med et tap på 20 % over 10 års bruk før utskiftning.

Hvis de brukte batteripakkene fra beholdningen på 4 millioner elbiler fra 2010 til 2015 får nytt liv i energisektoren blir resultatet lagringsplass for 128 GWt elektrisitet. Dette er nok til å lagre og avgi nesten hele Tysklands daglige kapasitet fra solenergi i topperioder om sommeren, eller til ca. 10 % av all norsk vindkraftproduksjon årlig.

– Allerede med en brøkdel av denne kapasiteten vil man kunne effektivisere fornybar energiforsyning betraktelig, ved å kutte pristopper og dermed fjerne mye av behovet for back-up-kraftverk i systemet, fastslår Hallstein Havåg.

Med de 20 millioner elbilene som forventes solgt innen 2020, stiger lagringspotensialet til 640 GWt. Bellona mener dermed det er meget sannsynlig at elbilrevolusjonen vil bli etterfulgt av en revolusjon innen elektrisitetsforsyning.

Havåg understreker at ikke dette er noen utopisk fremtidsvisjon: – Bilprodusenter er allerede i gang med gjenbruk av elbilbatterier, som eksempelvis Nissan i Japan, der dette brukes som back-up for strømforsyning til sykehus, forteller Havåg.

Bellona mener dette er en utvikling som norske myndigheter og næringsliv må forberede seg på, og etterlyser politisk engasjement også for dette aspektet av økt elbilbruk her til lands.

Les notatet her, utarbeidet av Bellonas Brussel-kontor, Bellona Europa.

Pressekontakt: Maya Vedeld, kommunikasjonsrådgiver, 45871870, maya@bellona.no