Nyheter

Lover nok strøm og hydrogen til Oslo-taxiene

Pauline Kajl

Publiseringsdato: 5. september, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

- Vi skal sørge for nok lade- og hydrogenstasjoner for taxinæringen. Det lovet Oslos klimadirektør Heidi Sørensen på Bellonas miljøbildag tirsdag.

– Mangel på ladestasjoner skal ikke bli noen hinder for taxieiere som vil over fra fossil til utslippsfri kjøring, fortsatte Sørensen.

Byrådet i Oslo har slått fast at alle taxier i Oslo skal være utslippsfrie innen 2022 – de vil ikke dele ut løyver til fossildrevne biler etter dette.

Taxisjåførene på samlingen på Bjerke var likevel ganske nølende til å bytte. Konsernsjefen i Oslo Taxi, Bjørn Rebne, slo klart fast at nok lade- og hydrogenstasjoner er en forutsetning for at kommunen skal nå målet sitt.

– Lade- og hydrogenstasjoner må komme først. Ellers tør ikke taxieierne bytte, sa han.

Selv med oppunder 1.800 taxier i Oslo trengs bare tre nye hydrogenstasjoner og rundt 30 hurtiglade-stasjoner, mente han, men la til:

– De må være virkelige hurtigladere, de må være forbeholdt taxiene og de må stå i områder vi bruker mye.

Heidi-Sorensen-Marianne-Borgen Klimadirektør Heidi Sørensen og Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) lover nok lade- og hydrogenstasjoner for Oslos utslippsfrie taxier. Photo:

Både klimadirektøren og ordfører Marianne Borgen (SV) understreket at de forstår at det haster. Ingen ville love noe nøyaktig antall stasjoner fordi 2018-budsjettet først er klart om noen uker.

– Det er uansett viktig at regjeringen blir med og at de sørger for utbygging utover landet også. Det vil ikke fungere skikkelig om vi bygger ut en masse ladestasjoner, mens det blir glissent like utenfor bygrensa, sa ordføreren.

Bellona og Oslo Taxi sto bak arrangementet, der hensikten var å vise hovedstadens sjåfører hva som finnes av egnede el- og hydrogenbiler. Bellona støtter ønsket om mange flere hurtigladere – også fordi flere ladere og flere elbiler vil bane vei for at flere varebiler blirelektriske.

– I tillegg til nok dedikerte ladestasjoner, trenger vi også flere bilmodeller som passer, mente flere av sjåførene som kikket på mulighetene på miljøbildagen. De var likevel overbevist om at utviklingen går raskt nok.

– Det kommer helt sikkert flere gode biler, biler som er store nok med god nok rekkevidde uten at de koster skjorta. Kravene fra myndighetene må bare ikke komme før de er på plass.

Elbilsalget går raskt og de siste tre årene har det blitt over dobbelt så mange elbiler per ladepunkt i Oslo. Elbiler og ladbare hybrider utgjør nå 46 prosent av nybilsalget i Oslo.