Nyheter

Elbilsalget i Europa viser at norsk elbilpolitikk er riktig

Det er ikke lenger bare nordmenn på tur som bruker ladestasjoner i Tyskland.
Det er ikke lenger bare nordmenn på tur som bruker ladestasjoner i Tyskland.

Publiseringsdato: 7. april, 2021

Skrevet av: Benjamin Strandquist

Salget av bensin- og dieselbiler falt med over fem millioner i Europa i 2020, mens elbilsalget mer enn doblet seg. Norske politikere som tar til orde for en avvikling av elbilfordelene må ta inn over seg at elbilen er i ferd med å bli mainstream – og det er faktisk et argument for at fordelene må forbli.

Elbilen fremstår som immun mot korona. Salget av elbiler under pandemien viser hvordan elektromobilitet nå er på vei mot å få fotfeste i resten av Europa, og hvorfor elbilfordeler er viktige. Norge er nemlig ikke alene om å ha et elbilvennlig avgiftsregime.

Først til tallene: Europeere reduserte forbruket sitt totalt sett i 2020[1], og biler var ikke noe unntak.

Bilde5

Totalt nybilsalg i de fleste europeiske markeder[2]

Registreringstall for nye biler fra de fleste europeiske markeder fra bilprodusentorganisasjonen ACEA[3] viser at dieselbilene hadde en salgsnedgang på 35 prosent, fra nesten 4,8 millioner biler i 2019 til drøyt tre millioner i 2020. Diesel hadde en nedadgående popularitet også før pandemien, men tendensen ble forsterket i fjor. Bensinbiler hadde på sin side en stigende salgstrend før 2020, men opplevde en nedgang på 37 prosent. Det ble solgt rett over 5,7 millioner bensinbiler i fjor, i sterk kontrast til nesten 9,2 millioner biler året før.

 

Fra 39 til 12 fossilbiler per elbil

Totalt sett gikk altså salget av biler med utelukkende forbrenningsmotor (hybrider utelatt) ned med over fem millioner – mer enn en tredjedel – i kriseåret 2020.

Ser vi så på elbiler var utviklingen en helt annen. Salget gikk til himmels – iallfall relativt sett. En drøy dobling fra 359 000 til 745 000 elbiler i et kriseår er en liten sensasjon, selv om det totale salgsvolumet fortsatt ligger langt etter bensin og diesel.

Sagt på en annen måte: Det ble i 2019 solgt 39 nye fossilbiler for hver elbil. I 2020 var det tolv fossilbiler per elbil.

Dette er et bilde på at bilkjøpere over hele Europa i gjennomsnitt har mer tro på elektromotorer og batterier enn på forbrenningsmotorer og drivstofftanker. Pandemien har nettopp bevist elbilenes motstandsdyktighet.

Hybridbilsalget gikk også opp. I totalt antall ble det imidlertid solgt færre ladbare hybrider enn elbiler.

En kan forestille seg at elbilsalget ble mindre ammet av pandemien enn fossilbilsalget fordi elbiler i snitt er dyrere, og kjøperne derfor bedre økonomisk rustet og mindre økonomisk rammet av pandemien. Salgsstatistikken tyder imidlertid på at det ikke er tilfelle. Etterspørselen etter biler falt generelt i begge ender av prisskalaen, fra kompaktbiler til store SUVer, med respektive 24 og 6 prosent[8]. Dette i skarp kontrast til elbilsalget som altså økte med 107 prosent.

 

Legitimerer norsk elbilpolitikk

Tilbake til vårt «særnorske» avgiftsregime, som slett ikke er så sært lenger. Elbiler er nå stadig mer konkurransedyktige i innkjøp i de fleste europeiske land, slik de allerede har vært i Norge i flere år, og dette skyldes også en målrettet avgiftspolitikk. Fallende produksjonskostnader og flere og bedre biler på markedet hjelper naturligvis også på. I 2018 betalte briter i gjennomsnitt 33 600 pund for en ny bil uavhengig av drivstoff[4]. Prisen i Storbritannia for Volkswagens nye folkemodell ID.3 starter på 31 700 pund[5]. Myndighetene i Romania gir deg 10 000 euro i tilskudd hvis du kjøper ny elbil og skroter en fossilbil samtidig[6]. Faktisk blir elbiler begunstiget i en eller annen form i 26 av 27 EU-land, pluss Storbritannia, Island, Sveits – og Norge. Tydelige politiske signaler og økonomiske virkemidler blir åpenbart sett på som viktige drivere for å få fart på overgangen til elektromobilitet. Flere europeiske land har nå satt mål om salg av kun nullutslippsbiler, de fleste fra 2030[7]. Det likner altså veldig på den norske modellen, bare noe forsinket.

At andre land i stadig økende grad velger å gjøre liknende ting som vi allerede har gjort, er det et tydelig tegn på at vår politikk er riktig. Når Europa nærmest unisont støtter opp om elektromobilitet, og på den måten tilfører enda mer legitimitet til vår norske elbilpolitikkmodell, ville det være veldig uklokt av norske politikere å ikke fremholde vår favorisering av elbilen nå. Med drøye 50 prosent elbiler i nybilsalget er vi tross alt bare halvveis til målet, og alt som svekker elbilens konkurransekraft overfor fossilbilen vil forårsake en dreining av nybilsalget i gal retning, øke utslippene våre, og gi oss flere fossilbiler å stri med i fremtiden.

 

Kun et Covid-blaff?

Bilde3

Hvis vi prøver å se for oss hva som hadde skjedd med fossilbilsalget uten en pandemi i 2020, ved bare å følge trendbanene, så ville salget av dieselbiler ha gått stabilt nedover og bensinbiler stabilt oppover.

Men slik hadde det nok ikke blitt. Faktisk så vi allerede i tredje kvartal i fjor at nybilsalget begynte å jobbe seg tilbake til nærmere pre-pandeminivå i totalt antall biler. Bensinbilsalget gikk imidlertid betydelig ned og elbilsalget økte med 128 000 fra kvartalet før. Dette styrker hypotesen om en etterspørselsendring som kommer av langt mer enn et midlertidig pandemisjokk.

Bilde1

Nybilsalg i Norge per drivlinje i prosent. Utviklingen i nybilsalget i Europa likner nå den vi hadde i Norge rundt 2013-2014. Tall fra OFV.

EUs strenge klimamål for bilbransjen bidrar til å dreie bilprodusentenes produksjon mot helelektrisk på lengre sikt. Ting tyder på at vi allerede ser konturene av en endring der de som kjøper elbil ikke lenger bare er early adopters, men early majority, altså et bredere spekter av bilkjøpere enn bare klimaentusiaster og teknologinerder. Det var dette som skjedde da elbilsalget for alvor skjøt fart i Norge rundt 2017 og som noen få år senere gjør at elbilene dominerer nybilsalget. Med tanke på hvor mange flere modeller i ulike prisklasser som nå finnes på markedet, vil det kunne gå enda fortere i Europa. Men for å nå klimamålene for veitransporten trengs det fortsatt elbilfordeler – også i Norge.

 


Kilder

[1] https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19#

[2] ACEA “alternative fuel registrations” data fra Østerrike, Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia, Norge og Sveits.

[3] ACEA “alternative fuel registrations” data fra Østerrike, Belgia, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia, Island, Norge og Sveits.

[4] https://cardealermagazine.co.uk/publish/average-new-car-price-risen-38-per-cent-past-decade-says-cap-hpi/146938

[5] https://www.volkswagen.co.uk/electric/electric-cars/id3.html

[6] https://www.acea.be/publications/article/overview-of-incentives-for-buying-electric-vehicles

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-out_of_fossil_fuel_vehicles

[8] https://carsalesbase.com/car-sales-europe-home-main/car-sales-by-segment-europe/