Media

05 DSC05408

På avfallsforbrenningsanlegg i København.