Nyheter

Batterier kan løse fremtidens strømkriser

Publiseringsdato: 8. mars, 2022

Skrevet av: Benjamin Strandquist

Det å eliminere både forbrenningsmotorer og fossile innsatsfaktorer i industri verden over innebærer en stor økning i elektrisitetsforbruket vårt – men krever ikke nødvendigvis så mye mer av strømnettet enn man skulle tro. En enorm økning i bruken av batterier representerer både en utfordring og en vesentlig del av løsningen.

Til tross for høye strømpriser den siste tiden er det langsiktige målet at en mye større del av vårt energiforbruk må bli elektrisk. Kraftsystemene i Europa er gjenstand for store omveltinger i årene fremover både på grunn av utfasing av fossil energi og nye geopolitiske realiteter. I en ny video forklarer vi hvordan økt bruk av batterier i kjøretøy, fartøy og industri representerer en mindre utfordring enn man kanskje skulle tro – fordi batteriene selv kan bidra til å balansere strømforbruket i stor skala.

https://youtu.be/Y_gnLTFAluA