Nyheter

Advarer mot elbilpolitikken

Christina Bu fra Elbilforeningen, Bellona-stifter Frederic Hauge og leder for Zero, Sigrun Aasland, går sammen for å rette en kraftig advarsel mot den kursendringen i elbilpolitikken som regjeringen nå varsler.
Christina Bu fra Elbilforeningen, Bellona-stifter Frederic Hauge og leder for Zero, Sigrun Aasland, går sammen for å rette en kraftig advarsel mot den kursendringen i elbilpolitikken som regjeringen nå varsler.

Publiseringsdato: 25. mai, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona-stifter Frederic Hauge og lederne i Zero og Elbilforeningen retter en kraftig advarsel mot regjeringens planlagte elbilpolitikk. − Regjeringens forslag til ny elbilpolitikk er gambling med en av Norges mest suksessrike klimasatsinger. Nå som vi er i ferd med å lykkes med å elektrifisere alle nye personbiler, vil regjeringen kaste det hele over bord og eksperimentere med en ny strategi, sier de i et felles utspill.

Denne saken ble først publisert på tv2.no

Sammen med Sigrun Aasland (Zero) og Christina Bu (Elbilforeningen) advarer Frederic Hauge og Bellona regjeringen mot å ødelegge en hovedsatsing i norsk klimapolitikk.

− Dette handler ikke om at vi er mot innfasing av moms på elbil, slik noen forsøker å skape inntrykk av. Men vi vil sterkt fraråde regjeringen å innføre en subsidieordning. Innfør heller moms gradvis og start forsiktig i 2023, sier de.

De tre peker på at andre land har forsøkt direkte subsidie- og støtteordninger til elbilene gjennom årlige bevilgninger på statsbudsjettene. Felles for alle forsøkene er at ingen har oppnådd like høye elbilandeler som Norge. Den norske modellen med å gjøre elbilene konkurransedyktige gjennom avgiftssystemet har vært Norges vinneroppskrift.

Dette handler ikke om at vi er imot moms på Porsche!

− Elbilpoltikken har fungert fantastisk. Vi som har jobbet for og elsket elbilpoltikken i flere tiår skjønner at tiden har kommet for å fase inn moms, men da må man unngå å kødde det til. Man kan ikke kaste den norske suksessoppskriften i klimapolitikken over bord, uttaler  Frederic Hauge.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum argumenterte med at de som har råd til å kjøpe Porsche også har råd til å betale moms da han la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett nylig. De tre organisasjonene mener det er en bevisst avsporing fra regjeringen å snakke om luksusbiler.

− Elbilpolitikken må utformes helhetlig, og ikke avspores til å handle om noen få luksusbiler. Vi har ikke noe imot at det nå blir noe moms på elbiler, også de dyre. Men elbiler må alltid vinne over de forurensende bilene, sier leder for Zero Sigrun Aasland.

Opprinnelig lovte regjeringen at ingen biler under 600.000 kroner skulle bli dyrere. Allerede første året bryter den løftet ved å nedjustere denne grensen.

− Gjennom en subsidiestrategi, frykter vi at man får en for rask nedtrapping av virkemiddelet for å velge elbil, og at fossilbilene fort vinner terreng igjen. I stedet for full moms som skal kompenseres med subsidier, bør man vedta en forpliktende opptrapping. Vi må sikre at vi når målet som er vedtatt enstemmig på Stortinget: I 2025, og hvert eneste år etterpå, skal alle nye biler som selges i Norge være utslippsfrie, sier Bu.

Organisasjonene minner om at Norge må ta store kutt i klimagassutslippene fra transportsektoren. For hver eneste elbil som erstatter en forurensende bil, kutter man anslagsvis to tonn CO2 hvert eneste år.