Media

elbil

Christina Bu fra Elbilforeningen, Bellona-stifter Frederic Hauge og leder for Zero, Sigrun Aasland, går sammen for å rette en kraftig advarsel mot den kursendringen i elbilpolitikken som regjeringen nå varsler.

Christina Bu fra Elbilforeningen, Bellona-stifter Frederic Hauge og leder for Zero, Sigrun Aasland, går sammen for å rette en kraftig advarsel mot den kursendringen i elbilpolitikken som regjeringen nå varsler.