Nyheter

Hydrogendreven buss i Oslo

Publiseringsdato: 24. august, 1999

Skrevet av: Jens B. Smith

Mandag 16. august ble Europas første hydrogendrevne buss med brenselceller lansert i Oslo. I to uker fremover skal bussen prøvekjøres i Oslo- og Akershustrafikken, nærmere bestemt på SLs ruter mellom Oslo og Bærum. Prosjektet er et samarbeid mellom Stor-Oslo Lokaltrafikk, Norsk Hydro og DaimlerChrysler, som er sammen om prøvekjøringen og forsyningen av hydrogen.

Bussen ble avduket av fungerende olje- og energiminister Anne Enger Lahnstein, som også fikk æren av å vri om tenningsnøkkelen. Etter avdukingen fikk representanter fra pressen og utvalgte organisasjoner være med på en prøvetur i Oslotrafikken. Blant annet ble flere representanter fra Bellona med, og kunne da konstatere at bussen var helt stillegående og svært behagelig å sitte på med. I det hele tatt fungerte den utmerket.

 

Bussen er døpt NEBUS, og er utviklet av selskapet DaimlerChrysler. Navnet er en forkortelse for "New Electric Bus". 10 brenselcelle-stacker, som går på rent hydrogen som eneste brensel, forsyner den med elektrisitet. Effekten til hver stack er 25 kW, og ved siden av å drive de elektriske motorene som er tilknyttet bakhjulene forsyner de også det elektriske anlegget ombord. Energieffektiviteten til brenselcellene er 15% høyere enn for en vanlig dieselmotor, og det eneste avfallsproduktet som dannes under kjøringen er rent vann. På grunn av reduksjonene i utslipp av NOx og CO2 som ønskes innen transportsektoren vil innføring av hydrogen som drivstoff bli svært viktig. Dette forutsetter selvsagt at hydrogenproduksjonen forut har foregått uten miljøskadelige utslipp og ved hjelp av fornybar energi. Bussen vil trolig være tilgjengelig på markedet fra år 2002.