Nyheter

Full seier for biodiesel

Publiseringsdato: 21. september, 1999

Skrevet av: Erik Sauar

Miljøstiftelsen Bellona og Norsk Bioenergiforening har fått Finansdepartementet til å gi fullt avgiftsfritak for bruk av biodiesel til veitransport.

Etter sterkt påtrykk fra Miljøstiftelsen Bellona og Norsk Bioenergiforening har Finansdepartementet nå skiftet mening, og gitt fullt avgiftsfritak for bruk av biodiesel til veitransport.

Biodiesel er et drivstoff som lages fra bi- og avfallsprodukter fra jordbruket, og det derfor er en fornybar drivstoffkilde uten netto utslipp av klimagasser. Kjøring med biodiesel gir også 20-40 % lavere utslipp av partikler og hydrokarboner.

Avgiftsfritaket fører til at det nå kan bli aktuelt å blande inn noe biodiesel i den vanlige dieselen. En slik mulighet gir den store fordelen at man slipper å bygge opp egne, dyre pumpestasjoner for biodiesel. Det var i praksis kostnaden ved nye pumpestasjoner som var bøygen for en større satsing i Norge.

Hadeland Bioolje produserer i dag noe biodiesel på Hadeland, og importerer resten av det de selger fra Tyskland. Dersom alt går slik de håper, vil Norsk Hydro og Hadeland Bioolje sammen bygge Norges første biodiesel-raffineri i nær framtid.