Nyheter

Brenselceller erstatter forurensende dieselaggregat

Publiseringsdato: 6. desember, 1999

Skrevet av: Jens B. Smith

Et canadisk firma har utviklet et backup energisystem som kan erstatte dagens dieselaggregater.

Det canadiske firmaet H Power, som arbeider med stasjonære alternativer til batterier, har nylig utviklet et nytt backup system for tilførsel av elektrisitet til private boliger. Energisystemet, som heter Epac, består av en brenselcelle med effekt fra 100 til 1000W. I følge Frank Gibbard, adm. Direktør i H Power, er dette første gang en stasjonær brenselcelle til hjemmebruk inntar markedet.

Epac består av en såkalt PEM-brenselcelle, som er den samme typen som benyttes av bil-industrien i deres nye brenselcelledrevne biler. I tillegg inneholder Epac styringssystem og en omformer. Sistnevnte overfører strømmen fra likestrøm til vekselstrøm. Drivstoffet til brenselcellen er hydrogen som enten lagres i trykksylindre eller i utskiftbare metallhydrid-tanker.

Epac er konstruert for å holde liv i nødvendige elektriske artikler som kjøleskap og elektrisk lys under strømbrudd. Brenselcellen starter automatisk dersom strømmen går, og er dimensjonert til å levere strøm i opptil tre dager uten påfyll av hydrogen. I motsetning til tradisjonelle dieselaggregat vil ikke brenselcellen avgi andre utslipp enn rent vann.