Nyheter

Skaff deg en brenselcelledreven lastebil

1116fa1a9d0df66f3b4e69e790c99306
Prototype av Zevcos nye nullutslipp brenselcelledrevne lastebil.

Publiseringsdato: 6. januar, 2000

Skrevet av: 2511

I desember 1999 fikk parkvesenet i Westminster i London en ny bil i stallen. Da gikk bydelen til innkjøp av en nullutslipp brenselcelledreven lastebil. Den brukes under vedlikehold av områdets 123 parker og hager. Lederen for kommunestyret i Westminster, Melvyn Caplan, la under overrekkelsen av bilen vekt på hvor viktig det er å redusere luftforurensningene i sentrale strøk av London, og trakk særlig frem hydrogendrevne biler som helt sentrale for å nå dette målet.

Den 1,5 tonn store lastebilen drives av en 63 kW elektrisk motor, og har en toppfart på 100 km/t. Den er utstyrt med både batterier og en 5 kW brenselcelle, og er altså en såkalt hybridbil. Brenselcellen går for øvrig på hydrogen, som lagres ombord i form av komprimert gass. Tankene rommer 28 Nm3, og bilens totale kjørelengde er 200 km.

Zevco, som står bak lastebilen, er en underavdeling av firmaet ZeTec. ZeTec arbeider med brenselceller til nullutslipps kraftteknologi. Firmaet har til sammen tre innsats-områder, hvorav brenselcelledrevne kjøretøy er det ene. De to andre innbefatter brenselceller til marine og stasjonære applikasjoner. I motsetning til de fleste andre firmaene som er involvert i utviklingen av brenselcelledrevne kjøretøy har ZeTec valgt å satse på en alkalisk brenselcelle, og er pr dags dato i stand til å masseprodusere den. Tidligere har Zevco laget et brenselcelledrevet eksemplar av drosjene som brukes i London.

Selv om det første eksemplaret allerede ruller på veiene i London vil lastebilen neppe være tilgjengelig her i landet før utpå vårparten en gang. Hvor mye den da kommer til å koste er vanskelig å spekulere i, men i England kostet den £ 33 000. Bellona vil selvsagt arbeide for at nullutslipp brenselcelledrevne biler skal tilkjennes de samme avgiftsfritakene som vanlige elektriske biler.