Bellona kjører brenselcellebil

a8b42c59d186f53b28898a0df9b08c69.jpeg Photo: Bjørnar Kruse / Bellona

Oslo har i disse dager besøk av en av Europas første brensecelledrevne biler- nærmere bestemt Zevcos Londontaxi. Egil Otter, informasjonsjef i NAF ønsket brenselcelleteknologien som muliggjør forurensingsfrie biler velkommen.


Frederic Hauge fra Bellona kalte oljebransjen for en solnedgangsbransje og fortalte tilhørerne at rent hydrogen kan bli en stor eksportvare for Norge dersom vi i tide utvikler og tar i bruk de unike mulighetene landet vårt har.


Brenselceller

En brenselcelle produserer elektrisk strøm fra hydrogen uten å avgi andre avfallsstoffer enn rent vann. En bil med slik teknologi avgir ikke forurensende forbindelser, og bidrar derfor ikke til å øke utslippet av klimagasser eller til å redusere luftkvaliteten i byene. Brenselceller blir derfor et viktig ledd i arbeidet for å løse miljøproblemene knyttet til transportsektoren. Bilprodusentene har som mål å tilby slike biler for markedet i løpet av 2004 – de første bussene kommer allerede i 2002. Dette kan få stor betydning for næringslivet i Norge – naturgass er nemlig den viktigste kilden til hydrogen.