Nyheter

Bellona kjører brenselcellebil

Her er den første brencelcellebilen i Norge. Du kan også se flere bilder fra kjøreturen. (Åpner et nytt vindu)
Bjørnar Kruse / Bellona

Publiseringsdato: 25. mai, 2000

Skrevet av: Bjørnar Kruse

I dag presenterte Bellona, Norsk Hydrogenforum, Oslo Energi Holding og NAF den første brenselcellebilen i Norge. -- Dette er en dag vi vil minnes og si til våre barnebarn "Jeg var der", sa samferdselsminister Terje Moe Gustavsen under presentasjonen.

Oslo har i disse dager besøk av en av Europas første brensecelledrevne biler- nærmere bestemt Zevcos Londontaxi. Egil Otter, informasjonsjef i NAF ønsket brenselcelleteknologien som muliggjør forurensingsfrie biler velkommen.


Frederic Hauge fra Bellona kalte oljebransjen for en solnedgangsbransje og fortalte tilhørerne at rent hydrogen kan bli en stor eksportvare for Norge dersom vi i tide utvikler og tar i bruk de unike mulighetene landet vårt har.


Brenselceller

En brenselcelle produserer elektrisk strøm fra hydrogen uten å avgi andre avfallsstoffer enn rent vann. En bil med slik teknologi avgir ikke forurensende forbindelser, og bidrar derfor ikke til å øke utslippet av klimagasser eller til å redusere luftkvaliteten i byene. Brenselceller blir derfor et viktig ledd i arbeidet for å løse miljøproblemene knyttet til transportsektoren. Bilprodusentene har som mål å tilby slike biler for markedet i løpet av 2004 – de første bussene kommer allerede i 2002. Dette kan få stor betydning for næringslivet i Norge – naturgass er nemlig den viktigste kilden til hydrogen.