DaimlerChrysler tilbyr brenselcellebusser

2522048e4c6690ae70ec483603b9e8ac.jpeg

Nylig annonserte DaimlerChrysler at de snart tilbyr brenselcelledrevne busser for markedet, og de blir dermed trolig først i verden med kommersielle kjøretøy basert på PEM-brenselceller. I første omgang planlegger selskapet å bygge cirka 30 busser, og legge dem ut for salg til europeiske trafikkselskaper. Meningen er at partene skal lære mere om drift av utslippsfrie kjøretøy og den nye teknologien.

De første bussene vil være tilgjengelige ved slutten av år 2002, og kommer til å koste $1,2 millioner hver. Til tross for prisen er det stor interesse rundt dem. Bussen er basert på selskapets nye bybuss Citaro, men den tradisjonelle dieselmotoren er erstattet av en 250 kW hydrogendreven brenselcelle. Den har plass til 70 passasjerer og har toppfart og rekkevidde på henholdsvis 80 km/t og 300 km. Siden den ikke avgir andre avfallsstoffer enn rent vann er den spesielt godt egnet som en del av storbyens kollektivtilbud.

For kort tid siden ble de nye bussene presentert for aktuelle kjøpere, det vil si mere enn 20 forskjellige europeiske trafikkselskap. Herunder befant det seg også representanter fra et norsk samarbeidsprosjekt mellom Stor-Oslo lokaltrafikk, Bertel O. Steen og Norsk Hydro. De har som mål å innføre brenselcelledrevne busser i kollektivtrafikken rundt Oslo, og forsøker å få tak i 3 av de aktuelle bussene. For tiden arbeider de med å finansiere innkjøpet. Da samarbeidet ble presentert for offentligheten i august 99 ble også NEBUS, forgjengeren til den brenselcelledrevne Citaro, vist frem. I en periode på nær 2 uker inngikk den i det daglige kollektivtilbudet mellom Oslo og Bærum. Bellona har tidligere omtalt dette under disse nettsidene.