Nyheter

Hydrogenbusser ønskes i Kina

Det kan bli et stort marked for hydrogenkjøretøy i Kina. Bildet er fra Beijing, en av verdens mest forurensede byer.
Foto: Bjørnar Kruse/Bellona

Publiseringsdato: 18. juli, 2000

Skrevet av: Bjørnar Kruse

Kina kan bli verdens største marked for hydrogenbusser. Et program for å kommersialisere hydrogenbusser i Kina er allerede påbegynt.

Trafikken står for en vesentlig del av luftforurensningen i de kinesiske storbyene. I Beijing er trafikkens andel 63% av CO, 74% av HC og 22% av NOx (tall fra 1992) basert på årlige utslipp.

Shanghai og Beijing har i dag de største bussflåtene i Kina. Shanghai har 10200 diesel- 6800 bensin- og 520 trolleybusser. I Beijing består bussflåten av 4310 diesel- , 2640 bensin – 1600 LPG- 300 Naturgass (CNG)- og 546 trolleybusser. Det var i 1998 totalt 184 352 kollektiv-transportbusser i Kina.

Etterspørselen etter nye store og mellomstore busser forventes å øke med 5% årlig fram til 2030. En beregning som er gjort av Zong-Qiang m.fl. ved Tsinghua Universitetet i Beijing viser at brenselcellebusser med hydrogen vil være økonomisk fordelaktige i en livssyklus framfor dieselbusser i 2020. Kina kan bli verdens største marked for brenselcellebusser.

En plan for å innføre hydrogen i Kinas transportsektor er påbegynt. Det blir fremholdt fire barrierer mot kommersiell innføring av brenselcellebusser i Kina i dag.

 

  • Høye kostnader
  •  

  • Mangel på teknisk erfaring for implementering og vedlikehold
  •  

  • Kunnskap og aksept blant lovgivere, investorer og blant publikum
  •  

  • Policy og planleggingskapasiteten i kollektivtransporten er dårlig

Den nasjonale planen for å innføre brenselcellebusser i Kina er allerede i sin andre fase og vil demonstrere bruk av10 -15 brenselcellebusser i Beijing og Shanghai fram til 2005. Prosjektledelsen arbeider for tiden med å skaffe til veie brenselcellebussene fra en utenlandsk leverandør. Fase tre vil være et større testprosjekt med 100-200 busser i 10 byer fram til 2010. Målet med prosjektet er full kommersiell implementering fra 2010. Kineserene ønsker å starte produksjon av egne brenselcellebusser på sikt fordi dette vil gi rimeligere busser.

Kilde:
 
«The feasibility of Fuel cell Bus commersialization in China» Zong-Qiang Zhengmin, Chen Linxin og Gu Shuhua, Hydrogen Energi Progress XIII, IAHE 2000