Nyheter

GM og Exxon utvikler bensinreformer for brenselcellebiler

Publiseringsdato: 11. august, 2000

Skrevet av: Bjørnar Kruse

General Motors og oljeselskapet EXXON Mobil hevder de har klart å utvikle en effektiv bensinreformer som skal gjøre det mulig å bruke bensin som drivstoff i brenselcellebiler.

Bilprodusenten General Motors (GM) og oljeselskapet EXXON Mobil melder at de har gjort store fremskritt i utviklingen av bensinreformere, en kjemisk fabrikk som utvinner hydrogen av bensin ombord i bilen. Brukt sammen med brenselceller i en bil skal dette i følge alliansen utnytte energien i bensinen dobbelt så effektivt som dagens forbrenningsmotorer.


— Biler som bruker denne teknologien vil slippe ut mindre CO2 og betydelig mindre nitrogenoksid enn biler med tradisjonell teknologi, hevder Williams Innes fra EXXON Mobil. EXXON Mobil er fremdeles medlem av the Global Climate Coalition(GCC), lobbyorganisasjonen som arbeider aktivt for å hindre tiltak mot utslipp av drivhusgass.


— Bensindrevne brenselcellekjøretøy kan fungere som en midlertidig løsning til hydrogen blir økonomisk, teknisk og vidt tilgjengelig som drivstoff, heter det fra GM/EXXON alliansen. — Fordi brenselceller ikke har noen bevegelige deler har de potensiale for å bli langt mer holdbare og stillegående enn forbrenningsmotorer, sier Burns, forsknings og utviklingssjef i GM. — Brenselcellebiler med bensin som drivstoff kan gjøre bruk av eksisterende infrastruktur og betyr at renere og mer effektive kjøretøy kan være i hendene til konsumentene i løpet av de neste ti årene, heter det videre fra Burns.


GM planlegger å ha et demonstrasjonskjøretøy med bensinreformer ombord klart i løpet av 18 måneder. GM som er verdens største bilprodusent meldte seg ut av GCC tidligere i år etter at de andre store bilfabrikantene i tur og orden hadde sagt opp sine medlemskap.


Reformere ingen løsning

Brenselcellebiler som skal bruke bensin som drivstoff vil måtte bruke en annen bensinkvalitet enn dagens, slik at en infrastruktur for disse bilene allikevel må bygges ut før disse bilene kan taes i bruk. Bensinreformere synes å være i vinden blant bil og oljeselskaper, spesielt innen tilhengere av reformere. Dette etter at forslaget om metanol som drivstoff til brensellcellebiler har møtt sterk motstand både fra miljøvernorganisasjoner og oljeselskaper som Shell og BP. Metanol er som kjent en svært giftig væske, inntak av 25-100 ml er dødelig dose for mennesker. Metanol er klassifisert som kreftfremkallende og neurotoksisk. For øvrig vil kostnadene og kompleksiteten med ombordreforming såvel bensin som metanol overføre kostnadene fra oljeselskapene til forbrukerene.


Undersøkelser blant annet utført av Sandy Thomas for USAs Energidepartement viser at biler med reformere totalt sett vil bli dyrere enn rene hydrogenbiler. I tillegg vil brenselcellebiler som bruker hydrokarbonbrensel fremdeles ha utslipp av drivhusgasser og helseskadelige stoffer.