Nyheter

Jeep Commander 2

Jeep Commander 2 er en brenselcellebil, men siden den har matanoltanker ombord, gir den fortsatt CO2-utslipp.

Publiseringsdato: 31. oktober, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Daimler Chrysler presenterer igjen en ny brenselcellebil. Denne gangen er den store firehjulstrekkeren Jeep Commander som kommer i ny utgave.

Ny brenselcellebil fra Daimler Chrysler

Bilen er fremdeles en prototype, men de fleste bilfabrikkene har planer om å begynne serieproduksjon av brenselcellebiler rundt 2004.

Jeep Commander 2 er utstyrt med to elektomotorer som driver hver sin aksel. Strømmen fås fra brenselceller som omdanner hydrogen til elektrisitet. I tillegg er bilen utstyrt med et NiMH batteri som sørger for ekstra kraft til hurtige akselrasjoner og ved trekking av tunge laster.

Forgjengeren Jeep Commander 1, var en nullutslippsbil. Det betyr at den ikke avgir annet enn rent vann. I Jeep Commander 2 har man valgt en mer uheldig løsning. Her har man erstattet hydrogentanken som Jeep Commander 1 har, med en metanoltank og en metanolreformer. Matanolreformeren omdanner metanol til hydrogen som kan brukes i brenselcellene.

Metanolreformeren gir utslipp av CO2 og mindre mengder av andre forurensninger. I forhold til en dieselmotor, gir metanolreformatoren kun en liten nedgang i CO2-utslipp.

08c80afe64acc18b62c294ea56ea3fdd.gif

Hydrogen er et stoff som er vanskeligere å lagre enn bensin. I dag er det vanlig å kjøle hydrogenet ned til det blir flytende og lagre det ombord i bilen i godt isolerte tanker. Mange er skeptiske til å ha hydrogen ombord i bilen. Dette måtte BMW, som har en hydrogenbil klar for salg, ta hensyn til og har derfor gjennomført omfattende sikkerhetstester.

BMW kom frem til, i følge Electric & Hybrid Vehicle Technology, at hydrogen er like sikkert som bensin. Testene omfattet til og med skudd mot tankene.