BMW på turné med hydrogenbiler

Første stopp Dubai

Dubai er første stoppested av en rekke byer rundt om i verden. Under turer vil man benytte stoppene til å belyse ulike temaer. Siden Dubai ligger i beltet med mye sol var er det naturlig å ta opp hydrogenproduksjon ved hjelp av solenergi.


BMW 750hl er verdens første serieproduserte hydrogenbil. I Europa har flåten på 15 kjøretøyer tilbakelagt over 100.000 km og vist at hydrogenalderen allerede har begynt. Forrige store arranement bilene deltok i, var EXPO 2000.


Senere i år kommer bilene til Brüssel. Her er temaet distribusjon av hydrogen og standardiseringsarbeid.