Hydrogenbil modell 1970

1e975499f04e2d0fbf74c2189dd83c31.jpeg

Hyweb har laget en oversikt over hydrogenbiler fra 1967 og frem til i dag (se link). De lar historien starte med den første brenselcellebilen; GMs 6 passasjers brenselcellevan som hadde en rekkevidde på 20 mil og en toppfart på 105 km/t.

Før GMs bil var det laget en traktor med brenselceller i 1959 og en båt allerede i 1839. Første bil som fikk lov til å gå i vanlig trafikk var en ombygget Austin A40. Dette var en fireseters bil med hydrogentanker på taket og en rekkevidde på 30 mil. Bilen skal i følge HyWeb ha fungert relativt bra i bytrafikk.

Etter dette dreide forsøkene i retning av hydrogen i forbrenningsmotor, og en rekke biler ble demonstrert på 70 og 80-tallet, særlig av BMW og Musashi Institute of Technology. Tidlig 90-tallet var bussenes tidsepoke med både brenselcelle og forbrenningsvarianter. På slutten av 1990 tallet og frem til i dag har alle de store bilfabrikkene utviklet prototyper for brenselcelle personbiler.