Nyheter

Derfor er hydrogen løsningen

Publiseringsdato: 5. september, 2002

Skrevet av: Runar Forseth

Hydrogen er drivstoffet uten grenser – ingen utslipp og ingen ressursknapphet. Mao: Den ultimate løsningen for transportsektoren.

Når hydrogen brenner er det eneste avfallsproduktet rent vann. Sammen med det høye energiinnholdet gjør dette hydrogen til en langt bedre energibærer enn dagens oljeprodukter (bensin, diesel, metanol, naturgass). Ved å benytte brenselsceller istedenfor tradisjonelle forbrenningsløsninger oppnås i tillegg økt energiøkonomi, samtidig som en unngår danning av NOx som følge av forbrenningstemperaturen.

Du finner nesten alt du trenger å vite om brenselsceller i hydrogenrapportens kapittel 2.3.1.

Løser to miljøproblemer på en gang
Transportsektorens enorme forbruk av fossile brensler medfører særlig to store miljøproblemer: Lokal forurensning (smog) og økt drivhuseffekt (global oppvarming). Ved en overgang til hydrogen som drivstoff elimineres begge disse problemene. At man samtidig blir kvitt mye av trafikkstøyen skader heller ikke.

De fleste av de store bilfabrikkantene jobber i dag med å utvikle hydrogendrevne biler. Dette har vi skrevet mye om i hydrogenrapportens kapittel 3.1.1.

Bærer, ikke kilde
I motsetning til olje, gass og reformerte produkter som bensin, er hydrogen ikke en energikilde. Hydrogen (H2) finnes ikke fritt i naturen, men må, enkelt sagt, frigjøres fra f.eks. vann (H2O) – i en prosess som forbruker omlag like mye energi som hydrogenet seinere kan gi fra seg i f.eks. en bilmotor. Derfor kalles hydrogen en energibærer.

Så selv om hydrogen, gjerne i kombinasjon med rene el-løsninger, er en glimrende løsning for transportsektoren, er det slett ingen løsning på det å skaffe til vege nok energi i første omgang. Til det trengs en massiv utbygging av fornybare energikilder.