Nyheter

Hydrogenbilprosjektet

Publiseringsdato: 4. september, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

Gjennom hydrogenbilprosjektet tar Bellona sikte på å vise at hydrogen lar seg bruke i trafikken allerede i dag. Dernest følger utbygging av fyllestasjoner og verksteder.

Bellona har kjøpt Nordens to første hydrogenbiler vel vitende om at nettopp hydrogen er framtidens drivstoff. Miljøet er avhengig av ny teknologi, og med hydrogen på tanken kan eneste utslipp være rent vann.


Siden hydrogen som drivstoff er nytt for de fleste, vil Bellona gjennom disse første hydrogenbilene lokke fram interesse og investeringsvilje i denne ”nye” teknologien. Sammen med AGA setter vi opp en enkel fyllestasjon, og gjennom en intensiv serie av foredrag, utstillinger og prøvekjøringer rettet mot næringslivet, vil vi bygge opp den første etterspørselen etter hydrogenbiler.


For å få kommersielle hydrogenbiler til Norge på et tidlig stadium, vil det være en stor fordel å kunne dokumentere erfaringer med hydrogendrift. I tillegg må en infrastruktur med fyllestasjoner og godkjente verksteder være påbegynt.


Prosjektfinansiering

Totalutgiftene til prosjektets første tre år er anslått til to millioner kroner. Samferdselsdepartementet har gått inn med 500.000, mens resten skal hentes inn gjennom sponsoravtaler/annonsering på bilene.