Nyheter

Miljøvennlig transport under Expo 2005

Linimo tog skal frakte publikum til EXPO 2005.
Linimo.jp

Publiseringsdato: 8. juli, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Under verdensutstillingen Expo 2005 i Japan skal publikum fraktes miljøvennlig både til utstillingen, mellom de to utstillingsområdene og inne på selve området.

Transporten på Verdensutstillingen kommer som et resultat av en avtale mellom The Japan Association for the 2005 World Exposition (the Association) og Toyota.

Avtale med Toyota
Inne på selve utstillingsområdet vil publikum bli transportert av Toyotas Inteligent Multimode Transit System (IMTS). Dette er et toglignende kjøretøy som er ikke-mekanisk sammenkoblet. Mellom de to utstillingsområdene Nagakute og Sato blir publikum transportert i hydrogen brenselcelle hybrid-busser levert av Toyota.

I følge avtalen skal Toyota, som teknisk partner, utvikle og levere kjøretøyene, mens the Association er ansvarlig for å utvikle infrastruktur og skal stå for driften. Siden dette prosjektet vil involvere den første storskala massetransporten med det skinnefrie, men toglignende, IMTS, har the Association innhentet en obligatorisk godkjennelse for jernbanedrift fra Japanske myndigheter.

Vil presentere miljøvennlig transport
Målet til Expo 2005 er å vise en ny modell av det globale samfunnet i det 21. århundret. Det er derfor naturlig å presentere futuristiske, miljøvennlige transportsystemer som er trygge, komfortable og gjør det å reise kollektivt til en positiv opplevelse. Toyota har en tid vært på jakt etter en mulighet til å tilby et stort publikum å prøve komforten IMTS tilbyr, og for å demonstrere effektiviteten og potensialet som ligger i brenselceller. Siden begge parter hadde sammenfallende interesser gikk avtalen med bruk av IMTS og brenselcelle hybrid-busser som utstillingstransport i orden.

Magnet-tog
For tiden blir det også bygget miljøvennlig transport til utstillingsområdene. Et High Speed Surface Transport (HSST) tog skal frakte folk til utstillingen. Dette "toget" blir populært omtalt som Linimo og er drevet av en motor langs en skinne som ved hjelp av magnetisme løfter vognene uten bruk av hjul. HSST er lydløst og har ingen utslipp. Elektromagnetene som er montert på vognene gjør at disse løfter seg og holder seg på sporet, noe som gjør denne transportformen meget sikker.

Expo 2005 varer i 185 dager fra 25. mars til 25. september 2005, og det er ventet at 15 millioner mennesker vil besøke utstillingen.

Kilde: Fuelcell today